n3-036.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
64-65

[s] 64

Westerlund. Rantasalmi.

Elok. 4. p. 1058-1061 maantien vierus ojapengertä tuhkahietaa Mellinus aravensis Dipteria (No 1054, 1060) kulettaen tois. petäjä kangas tois peltoj.
Elok. 4. p. 1062-1090 ed. maantien vierus ojapengertä tuhkahietaa [epäselvää mitä toisto koskee]
Elok. 4. p. 1091, 1092 maantien vierus ojapengertä tuhkahietaa Calluna vulgarisella [epäselvää mitä toisto koskee]
Elok. 4. p. 1093 maantien vierus ojapengertä tuhkahietaa [epäselvää mitä toisto koskee]
Elok. 5. p. 1094 Leppälahti Achillea mill:lla kuk.
Elok. 15. p. 1095-1096 Kokkok. Calluna vulg. kuk.
Elok. 15. p. 1097, 1098 kokkok. hieta laituksen reuna 1097 vetäen hämähäkkiä reikäänsä
Elok. 15. p. 1099 Leppalahti Leontodon autum. kukalla
Elok. 15. p. 1100-1108 Leppälahti uimah. kohta Leontodon autum. kukalla
Elok. 15. p. 1109 Leppälahti uimah. kohta lennellen rinteellä
Elok. 25. p. 1110-1119 Leppälahti Scabiosa arvensisen kuk. uimah. läh.
Elok. 25. p. 1120 Leppälahti rinteella uimah. läh.
Elok. 25. p. 1121-1122 Leppälahti Centaurean scabiosan kuk. uimah. läh
Elok. 25. p. 1123 Leppälahti tien vieri paikka missa Halictus flavipes kaivaa hietaan reikiään

[s] 65

Hymenopt.
Rantasalmi. 1891.

Elok. 25. p. 1124, 1125 Leppälahti Achill. millefol. kuk myös Sph. Geoffrellus ♂
Elok. 25. p. 1127-1129 Leont. autum. kuk. kokkok tien vieri
Elok. 25. p. 1131-1137 Leontod. aut. kuk. Leppälahti uimah. läh
Syysk. 1. p. 1138 Sääminki Vuohimäki hiekkap. lepikkorinne aukeaa Leont. aut. kuk.

User login

Languages