n3-037.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
66-67

[s] 66

Insekter samlade
sommaren 1892 af
J. Sahlberg

Alla ordningar med blåa nummerlappar undestrukna med 2 sträck.

Coleoptera

1-2 Sammatti d. 8 juni
3-5 Karislojo Kukkasniemi d. 3-7 juni
6-21 Karislojo Karkkali d. 13 juni (21 tagen af Unio Sahlberg
22-45 Karislojo d 15-30 juni
46-49 Karislojo 30 juni (49 under ett bräde vid Kärkkälä såg i gammal sågspån.)
50-60 Karislojo Början af juli (56-60 Karkkali d. 6 juli.)

[s] 67

Coleoptera.
J. Sahlberg. 1892.

61-62 Karislojo Kukkasniemi juli
63-84 Karislojo Karkkali juli
85-187 Karislojo under augusti månad med undantag af de som äro skildt upptagna från Sammatti (130, 137, 177 på unga rotskott Populus tremula å nyodling (15-20/8) i Lohjantaipale by, 131 i Kukkasniemi trädgård; 112 i hästspillning vid Lojo sjös strand; 172 på Karkkali 26/8, 160 i kådan af en gran invid Torhola grotta d. 22 aug. 161 under bark af björk densammastädes)
113-114-115 Sammatti Kiikala d. 4 aug.
140-143 Sammatti nära kyrkan d. 4 aug.
185-187 Sammatti Ruoksua d. 25 aug.
188-221 Karislojo Augusti
222-246 och de onumrerade Sammatti sept.

Hemiptera
601-602 Karislojo i juni
603-604 Sammatti i juni (603 Unio Sahlberg.)
605-640 Karislojo Juli-Augusti

User login

Languages