n33-009.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
101 Rhynchaenus M.s Sandudden mh Jno 8.8. 1937
102 Blastophagus Pulp På innerfönster Jno 26.4 1937
103 Deronectes assimilis Det. Hellén M.s Mh i norrviken Jno 13.8 1937
104 Dyetiscus [Dytiscus?] Pulp Mh i trädgården Jno 10.3 1937
105 Anthobium Pulp Mh i kohagen Jno 18.6 1937
106 Saprinus Haukilahti S ur kospillning vid "Punkaharjun" sjöns utflöde i Saimen Jno 5.8 1937
107 Buprestis Suur-Lintusaari I stranden av öns S-del Ruokolahti 12.8 1937
108 Hippodamia Ketvele Mh ur vattenfyllt dike Taipalsaari 8.8. 1937
109 Bembidion Taipalsaari 19.9 1937
110 Saprinus som 106 Haukilahti S ur kospillning vid "Punkaharjun" sjöns utflöde i Saimen Jno 5.8 1937
111 Hygrotius Haukilahti Strandvattnet på holmen vid Kolokaita Jno 18.8 1937
112 Bembidion Pulp S i trädgården Jno 16.10 1937
113 Dytiscus Tronsböle Litet träsk bland bergen Tenala 22.8 1937
114 Lilioceris Pulp Flygande Jno 14.5 1937
115 Rhynchaenus Ketvele Mh på sumpig äng Taipalsaari 9.8 1937
116 Haliplus M.s Mh i norrviken Jno 16.8 1937
117 Xantholinus M.s S. lövtäcke i granskogen Jno 12.9 1937
118 Corticaria serrata Payk. Det. Hellén Jno 26.9 1937
119 Oxyletus [Oxytelus] som 101 M.s Sandudden mh Jno 9.8 1937
120 Cryptocephalus bipunctatus a. Thomsoni Det. Hellén Pulp Mh i stranden Jno 24.6 1937

[ei sivunumeroa]
121 Lythraria M.s. V-strand mh Jno 20.6 1937
122 Carymbites Pulp Vid sulfatmagasinet på löv[?] Jno 15.5 1937
123 Dyschirius Pulp I trädgården Jno 25.7 1937
124 Oxyporus Pulp Kohagen. På svamp Jno 11.7 1937
125 Hydroporus erythrocephalus Det. Hellén Ketvele Mh ur vattenfyllt dike Taipalsaari 8.8 1937
126 Hygrotus som 125 Ketvele Mh ur vattenfyllt dike Taipalsaari 16.8 1937
127 Donacia Suomensak.[?] På vasstrå Jno 26.6. 1937
128 Nephanus [Nephanes] Pulp S. dynghög i trädgården Jno 30.8 1937
129 Quedius Haukilahti. Laithiukkanen S. dynghög i trädgården Jno 31.10 1937
130 Hydrochus Tronsböle Mh ur vattenpöl vid Vinbergs träsk Tenala 20.8 1937
131 Monotoma spinicollis som 128 Det. Hellén Pulp S. dynghög i trädgården Jno 23.7 1937
132 Geodromicus M.s. Mh i norrviken Jno 16.8 1937
133 Graptodytes M.s. I norrviken i strandvattnet Jno 17.5 1937
134 Bolitobius Jno 30.9 1937
135 Apion som 123 Pulp I trädgården Jno 28.7 1937
136 Rytylus [Byturus?] Pulp Mh i trädgården Jno 16.6 1937
137 Philanthus Pulp S. ruttn. Ogräshögen i trädgården Jno 16.7 1937
138 Clambus som 128 Pulp S. dynghög i trädgården Jno 23.7 1937
139 Agabus Pulp Kohagen. Dike med vatten Jno 2.7 1937
140 Acrotrichis M.s Ruttnande halmhög Jno 10.8 1937

XML file: 

User login

Languages