n33-010.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

141 Platambus Ms. Strandvattnet c. 50 m W om norrviken Jno 20.6 1937
142 Diaperis Ms. Björkfnöske i norrstrand[?] Jno 17.5 1937
143 Magdalis linearis L. Det. Hellen Pulp Kohagen Jno 5.7 1937
144 Cryptocephalus pini Ms. norrviken Mh ur vattnet Jno 10.8 1937
145 Scyrnes[?] punctillum Det. Hellen Ms. Sandudden Mh Jno 8.8 1937
146 Thanasimus Pulp På mitt rums fönster Jno 19.4 1937
147 Cassida flaveola Thumb. Det. Hellén Tronsböle Mh i glostranden Tenala 20.8 1937
148 Priobium Pulp I mitt rum Jno 24.7 1937
149 Monotoma bicolor Det. Hellen Pulp S. dynghög i trädgården Jno 23.3 1937
150 Stenus boops Ljungh. Det.Renkonen Haukilahti S. barkhögen i Laithuikkanen Jno 13.10 1937
151 Exocomus [Exochomus] Ms. Mh i lillvikens strand Jno 8.8 1937
152 Anthicus Haukilahti. Laithuikkanen S. Jno 18.4 1937
153 Deronectes Ms Mh i norrviken Jno 13.8 1937
154 Riolus nitens Det. Hellen Ms Norrviken i stranden Jno 10.10 1937
155 Cir. Suomensalo S. Jno 29.4 1937
156 Laccobius M.S. Norrviken i strandvattnet Jno 23.6 1937
157 Tachinus som 149 [Pulp] [S.] [dynghög i trädgården] Jno 23.7 1937
158 Coenorhinus Pulp mh i kohagen Jno 1.8 1937
159 Tritoma Ms Platån i torr björkstam Jno 9.5 1937
160 Anthobium som 158 [Pulp] mh i kohagen Jno 18.6 1937

[ei sivunumeroa]

161 Enicmus Suomensalo S. i vdogen [skogen?] nära Umpilampis utlopp Jno 20.3 1937
162 Aleochara Jno 30.10 1937
163 Galeruca Tranböle I stranden av Vinbergs träsk Tenala 21.8 1937
164 Xyletinus ater Creutg. Det. Hellen Ms Mh Jno 20.6 1937
165 Chalcoides Ms Parken Mh Jno 27.6 1937
166 Miarus Pulp Mh i trädgården Jno 26.6 1937
167 Zyras Pulp S. i kohagen Jno 16.4 1937
168 Aleochara Haukilahti Vid Punkaharju´sjöns utflöde i Saimen. Hästspillning Jno 23.6 1937
169 Saprinus Haukilahti Vid Punkaharju´sjöns utflöde i Saimen Jno 23.6 1937
170 Longitarsus Pulp S. i trädgården Jno 27.10 1937
171 Oxytelus Tronsböle S. ur hästspillning Tenala 22.8 1937
172 Brachypterolus som 166 [Pulp] [Mh] [i trädgården] Jno 19.6 1937
173 Scaphosoma M.S. S. Jno 4.4 1937
174 Scaphosoma subalpinum Det. Hellen Pulp S. i kohagen Jno 5.10 1937
175 Agabus Tronsböle Tenala 23.8 1937
176 Dyctireus[?] som 166 [Pulp] [Mh] [i trädgården] Jno 17.6 1937
177 Ditoma Ms under bark av vedklabb på sandudden Jno 4.4 1937
178 Ditoma som 177 Ms under bark Jno 4.4 1937
179 Monotoma som 149 [Pulp] [S.] [dynghög i trädgården] Jno 25.7 1937
180 Lathrobium Ms. S. Jno 12.9 1937

XML file: 

User login

Languages