n3-046.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
84-85

[s] 84

1894 J. Sahlberg Coleoptera

264-289 Tenojoki Nuorgam d. 22 juni
290-296 Tenojoki på uppresan längs Tenojoki mellan Nuorgam och Utsjokis mynning d. 22-23 juni
297-304 Tenojoki Mandajärvi [Mantojärvi] d. 25 juni
305-332 Tenojoki Jompola [Jomppala] d. 26-27 juni
333-357 Tenojoki öster om Mandajärvi [Mantojärvi] och vid Utsjokis mynning d. 28 juni (339-344 i hästspillning, 346-357 bland små fiskkadaver i en uttorkad gren af Tenojoki
358-378 Utsjoki fjellregion vester om Mandajärvi [Mantojärvi] d. 29 juni
379-401 Utsjoki d. 30 juni (379 bland i grundt vatten växande Hypnum badium m. fl. svarta Hypna)
402-410 Utsjoki Mandajärvitrakten [Mantojärvitrakten] d. 25-28 juni (402-404 [jatkuu s.85]

[s] 85

Coleoptera J. Sahlberg 1894

i en liten damm utan utlopp å sandjord invid Utsjokis inflöde i Tenojoki d. 28 juni)
411 Utsjoki Kaava d. 2 juli
412-421 Utsjoki Yliköngäs [Yläköngäs] d. 3 juli (416 högt uppe i fjellregion invid snödrifvorna bland fuktigt slam, i gammalt fjell lemmelbo o.s.v.
422-424 Finnmarken Rastekaisa [Rásttigáisá] d. 4 juli
425 Utsjoki nära Jompola [Jomppala] d. 6 juli
426-440 Utsjoki Paksujalka d. 7 juli
441-464 Utsjoki Petseikkotunturi [Petsikkotunturi] d. 9 juli (441-442 i källorna till en fjällbäck i fjällmyr, 458-459 under blad af Rumus chamaemorus mellan tufvorna i en fjällmyr
465-467 Inari (Petsiekkotunturi) [Petsikkotunturi] d. 10 juli
468-473 Inari Mellan Syysjärvi och Kaamas d. 11 juli mest under bark af Pinus sylvestris.
474-512 Inari Kaamas d. 12 juli

XML file: 

User login

Languages