n3-047.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
86-87

[s] 86

1894 J. Sahlberg. Coleoptera

513-521 Inari Tuorpomavini trakten d. 13 juli (513 på toppen af Tuorpomavini fjäll bland små Salixbuskar)
522-577 Inari vid Muddasjärvi och Kaamasjoki (536-548 i bränd skog)
578-588 Inari vid Inari prästgård d. 16 juli
589-593 Inari d. 15-16 juli
594-606 Inari Kyrö d. 18 Ivalojoki
607-660 Inari Kyrö d. 19 juli (607-610 med Formica exsecta)
661-734 Inari Kyrö d. 20 juli (661-670 under bark af Pinus Abies)
735-775 Inari Kyrö d. 21 juli (738-753 på björksvampar, 754-757 på gran)
776-836 Inari Kyrö d. 23 juli (830-834 med Formica rufa, 835-836 med F. exsecta, et. 792 på blommor vid flodranden.
837-874 Inari i Akujärvi trakten d. 24 juli 837-863 på gungfly ängar

[s] 87

Coleoptera J. Sahlberg 1894

mest i gamla höstackar
875-923 Inari Inari sjö och Ivalojoki mynning (875-879 på Keimäsaari holme under småstenar d. 25 juli
924-988 Inari Kyrö d. 26 juli söderut (949-989 i höststackar på gunglyäng
989-1011 Inari Kyrö d. 27 juli norrut (1001-1010 i gamla höstackar på sank äng)
1012-1065 Inari Kyrö sydvest om byn (1012-1021 i vatten bland gräs och mossa, Mannerheimia arctica sågs, anen förkom från flaskan, 1051-1057 bland Marchantia på bränd äng) d. 28 juli
1066-1068 Inari Kyrö d. 28 juli
1069 Inari Törmäneni d. 29 juli med Hirundo riparia
1070-1080 Inari Ivalojoki mellan Törmänen och Sotajokis mynning (1070-1073 under småstenar vid [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages