n3-048.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
88-89

[s] 88

1894 J. Sahlberg Coleoptera

d. 30 juli mynningen af floden
1081-1104 Inari Ivalojoki, Kultala d. 31 juli (1100-1104 vid foten af Pietalautasaviv fjäll)
1105 Inari Kyrö d. 28 juli
1106-1129 Inari Kultala d. 1 augusti (1108-1119 i en mossig dam invid Aapisjokis mynning, 1122-1125 under bark af P. abies
1130-1154 Inari Kultala d. 2 augusti (1134-1143 på fjällplatån norr om Pietaslautasavivi fjäll 1146-1152 likaså, Staphylyniderna sållade från mossa under små enstaka granar)
1155-1159 Inari söder om Ivalojoki d. 3 augusti (1157 under granbark i bränd skog)
1160-1163 Sodankylä norr om Rovanen d. 4 augusti
1164-1167 Inari Pietaslautasavivi trakten d. 2 augusti

[s] 89

Coleoptera J. Sahlberg 1894

1168-1179 Sodankylä Rovanen d. 5 aug.
1180-1226 Sodankylä Rovanen d. 6 aug. (1181-1200 i vatten efter öfversvämning, 1206-1215 i gamla höstackar, 1216-1223 under bark i bränd skog)
1227-1230 Sodankylä d. 8-9 aug.
1231-1271 Kemijärvi kyrkby d. 11 aug.
1272-1318 Kemijärvi Kyrkobyn d. 13 aug.
1319-1366 Kemijärvi kyrkobyn d. 14 aug.
1367-1379 Kemijärvi Kalliosalmi d. 15 och 16 aug. i djup granskog (1374-1375 i svamp)
1380-1409 Rovaniemi (Kunnari) d. 17-18 aug. (1380 allmän på Populus tremula, Alnus och Betula vid Kemi elf)
1410-1452 Rovaniemi Kunnari d. 18 aug.
1453 Kemijärvi
1519 Kemijärvi
1454-1518 Tervola (Pesola) d. 20 aug.

XML file: 

User login

Languages