n3-049.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
90-91

[s] 90

1894 J. Sahlberg Coleoptera

1520-1523 Tervola Pesola d. 21 aug. tagna af Unio Lg.
1524-1531 Simo ångsåg d. 22 aug.
1532-1541 Keuru i granskog d. 25 aug.

[s] 91

Hemiptera J. Sahlberg 1894

Hemiptera

1-5,8 Lyly i Orivesi d. 22 maj (1 på equisetum arvense på järnvägsbanken)
14 Utsjoki Nuorgam d. 16 juni
15-40 Utsjoki Mandajärvitrakten d. 23-30 juni (15-21 på sandig strand af Mandajärvi [Mantojärvi])
41-49 Utsjoki Paksujalka d. 7 juli
50-52 Utsjoki Petsiekko tunturi [Petsikkotunturi] d. 9 juli
53-74 Inari d. 10-17 juli
75-92 Inari Kyrö d. 19 juli (83-87 på Salix lapponum)
93-105 Inari Kyrö d. 20 juli (93-94 på en bränd stam af Abies)
106-110 Inari Kyrö d. 21 juli
111-127 Inari Kyrö d. 23-28 juli
128-133 Inari Kultala d. 1-3 aug.
134 Inari Kyrö utkläckta ur larver

User login

Languages