n1-003.JPG

Page image: 
Institution code: 
LTKM
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
2-3

Diptera
Palmén 1860 H:fors, Mäntsälä, Tavastland.

68-72. Maj 26. bl. gräs
73. - 30. på Taraxacum
74-91. - 30. bl. gräs
92-93. - 31. -
94. Juni 1. på fönster
95-99. - 2. bl. gräs å fukt. ställe
100-101. - 2. D D vid Esbo tull
102-104. - 2. på Taraxacum
105-106. - 3. -
107-120. - 8. på Taraxacum
121-122. - 8. på Urtica urens
123-125. - 8. bl. gräs & Tarax.
126. - 10. på fönster
127-132. - 11. på blad af träd och buskar
133. - 13. bl. gräs vid Sörnäs
134-136. - 13. i en sandgrop vid Sörnäs
137-147. - 13-16. bl. gräs etc.

Mäntsälä
148. Juni 18. på fönster
149-150. - 19. -
151-155. - 19. bl. gräs
156. - 20. på fönster
157-165. - 20. på Ribes rubrum & nigrum
166. - 21. -
167-169. - 22. på vinbärsbuskar

Luhtiala (Tavastland)
170. Juni 22. på fönster
171. - 23. på ormbunkar
172-174. - 23. bl. gräs

Diptera
Tavastland, 1869. Palmén

175. Juni 23. -
176-177. - 24. på en sank äng
178. - 24. på Viburnum opulus
179-187. - 25. bl. gräs
188-190. - 26. bl. gräs
191-195. - 28. bl. gräs
196-200. - 28. på ormbunkar
201. - 30. på en sank ängstrand
202-210. Juli 2. bl. gräs Chrysanthemum & Ranuncl
211-212. - 3. -
213. - 3. på Ranunculus acris å ett år 1858 brunnit kärr
214-215. - 3. Ormbunkar å ett år 1858 brunnit kärr
217-219. - 3. bl. gräs etc. å ett år 1858 brunnit kärr
220. - 3. på fönster
221-225. - 4. å ängar (på Chrysanthemum)
226-230. - 3. å fuktig äng
231-232. - 7. å Chrysanth. Leucanth.
233-234. - 9. å Rautsoja ång bl. gräs; 234 al[?]
235. - 9. å Juniperus comm.
236-238. - 10. å Trifolium repens
239. - 11. på umbellater
240-241. - 11. bl. gräs
242. - 13. på fenster
243-246. - 13. bl. gräs i Tavastehus park
247. - 19. å sanka ängar
248-49. - 21. Aulango sjö bl. gräs
250. - 23. D D D
251. - 25. i en hummelgård å Urtica dioica
252. - 26. å Spiraea ulmaria
253. - 27. å fuktiga ängar
254-255. - 29. på fenster

XML file: 

User login

Languages