n1-004.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
4-5

Palmén 1861, H:fors, Åland. Diptera

Helsingfors 1861 (blott Diptera)
1. Maj 5. på fönster
2-3. - 5. på fuktig mark
4. - 13. på fönster
5-8. - 20. bland gräs å Sörnäs
9. - 22. på fönster
10. - 26. på Dianthus barbatus
11. - 27. på fönster
12. - 29. på Taraxacum off.
13. Juni 1. på fönster
14-15. - 1. på marken
16-22. - 2. på Salixblommor å bergen utanför Långa bron
23-25. - 2. på Taraxacum
26-31. - 2. bl. gräs å Sörnäs
32-37. - 2. bl. gräs & på spånhögar vid Sörnäs
38-40. - 2. bl. gräs vid Sörnäs
41-58. - 7. bl. gräs vid Sörnäs / 49. i Kaisaniemi

Åland (Bastö)
59-63. Juni 14. på Cerefolium sylvestre (Degerby)
64-68. - 14. bl. gräs å Ängö
69-73. - 14. Ranunculus acris å Ängö
74-76. - 14. å Primula farinosa å D
77-80. - 15. å Cerefolium sylv. å Haraldsby gåstg.
81-84. - 16. på Pteris aquilina vid Långviken
85. - 16. vid Långvikstranden
86-97 - 16. å Cerefol. sylv. vid Långviken
98. - 16. vid stränderna af Långviken å Carices, bl. gräs etc.

Diptera. Åland, 1861. Palmén

109-126. Juni 16. å Cerefol. sylv. i massa vid Långviken
127-131. - 16. bl. gräs & blommor vid Sjöbodviken
132. - 17. på en stock
133-139. - 17. å Cerefolium sylvestre vid Skogsbjörkö
140-142. - 17. på en lerig flack strand
143-147. - 17. på Ranunculus acris
148-154. - 17. bl. gräs & blr. vid Hemviken
155. - 18. å Cerefol. sylv.
156-157. - 18. på carices på stränder
158-159. - 18. bl. gräs & blr på Hasselbacken
160. - 18. å Cerefol. sylv.
161-169. - 19. bl. gräs & blr å ängar
170-179. - 19. vid Långviken på carices etc. å leriga ställen
180-185. - 19. å Cerefol. sylv. & Carum carvi
186. - 19. å gårdstrappan
187. - 20. å Hippuris vulg. & Carices
188. - 20. på ekstammar
189. - 20. bl. gräs
190-193. - 20. bl. gräs vid Labbsund (190. å Potentilla anser.)
194. - 20. å en enrisbuske vid D
195. - 20. på fönster
196. - 22. bl. gräs å Brannholmens stränder
197-205. - 22. å Cerefol sylv. å D
206-208. - 22. vid Långviken å Carices etc. vid stränder
209-210. - 22. å Cerefol. sylv. vid Långviken
211. - 23. å fenster
212-214. - 24. bl. gräs & blr.
215. - 24. å Carum carvi
216. - 24. å en umbellat
217-218. - 25. vid stranden af Labbsund
219-222. - 25. bl. gräs vid Vesterhagen
223. - 25. å umbellater å Bartsgårda

XML file: 

User login

Languages