n1-005.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
6-7

Palmén 1861. Aland. Diptera

224. Juni 26. på stenar vid Långvikstranden
225 - 228. — 26. på umbellater vid D.
229. - 230 — 26. på Carices vid D.
231 - 233 — 27. bl. gräs & Pteris aquilina i Norrskog.
234. — — 27. på fenster.
235 - 241. — 28. på Melampyrum pratense vid Långviken
242 - 243. — 28 på umbellater vid Långviken
244. — 28. på fenster.
245 - 252. — 29. på blommiga ängar å Skråbjörkö
253 - 254. — 29. i granskog å gångstigar å D.
255 - 261 — 29. bl. gräs & blr å Skarpnåtö.
262 - 275 — 30 D. D. vid Långviken.
277 Juli 1. på en berghäll.
278 - 279 — 2. bl. gräs & blr. vid Långviken & Hasselbacken.
280. — — 2 å Agrostemma Githago.
281. — 2. på fenster.
282. — 3. bl. gräs å stranden af Wargskärsfjärd.
283 — 3. på skummet efter vågorna å D.
284 - 291. — 5. bl. gräs & blr. vid Sjöbodviken.
292 - 294 — 6. på fenster
295 — — 6. på spången till Sjöbodviken.
296. — — 6. bl. gräs & blr vid D.
297. — 7. på Getha bergen.
298 - 304 — 8. bl. gräs & blr vid Långviken.
305. — 8. å Juniperus communis.
306 - 308 — 9. å umbellater vid Kastellholms ruiner.
309 - 313 — 9. å Cynoglossum Anchusa officinate vid D.
314. — 9. bl. gräs vid Skarpans ruiner.
315 — 9. på hästar
316. — 10. på fenster
317 - 322. — 11. bl. gräs & blr. vid Långviken.

Diptera H:fors, Yläne, Aland. 1861. Palmén.

323 - 324. Juli 12. på stranden af Långviken.
325 - 326 — 13. bl. gräs å Stora Wargskär.
327 - 329. — 13 bl. gräs på Labbnäs.
330 - 337. — 13. bl. gräs vid en bäck i Bolstadholms trädgård.
338 - 339. — 14. på fenster
340 - 343. — 15. bl. gräs & blr. vid Långviken.
344. - 346 — 16. D. D. vid Kirsbärsskogen.
347. - 348 — 17. på fenster.
349 - 351. — 18. på Hemängen bl. gräs.
352 - 356. — 19. å Sedum album å Brännholmen
357. — 19. å Angelica(?) å Gistudden
358 - 360. — 20. å stranden af Långviken.
361. - 364. — 21. bl. gräs & blr. å Hemängen.
365 - 366 — 22. D. D. å Björksängen.
367 - — 22. på Skogsbjörkö.
368 - 383 — 24. å umbellater på Norrängen.
384. — — 27. på torra backar.
385 — — 30. på ett torkande kalfskinn.
386 - 397. Augusti 1. bl. gräs & blr. å Gistudden
398 - 400 — 1. å Valeriana Officinalis å D.
401. — 2. i granskog vid Björkö.
402 - 403 --- 2. i Lemlands socken
404 - 407. — 3. å Fucus vesiculosus vid Degerby.
Yläne
408 - 409. Aug. 6. på stranden af Pyhäjarvi sjö
410. - 415 — 7. bland blommor vid en åkerren.
416 - — - 8. på Ribes (album)
Helsingfors
417 - 421. Aug. 12. på Avena sativa & sibiriska ärtträd. i trädgårdar.

XML file: 

User login

Languages