n28-006.JPG

Page image: 
Notebook number: 
28
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[tyhjä sivu]

[ei sivunumeroa]
v [sininen] 1121 Cid. [Cidaria] citrata ? V 30/7
v [sininen] 1122 Cid. [Cidaria] citrata ? V 30/7
v [sininen] 1123 Cid. [Cidaria] citrata ? V 30/7
v [sininen] 1126 Br. [Bryophila] divisa f. raptricula V -1127 30/7
v [sininen] 1136 Eux. [Euxoa] obelisca VV Lavansaari 31/7
1137 Par. [Parastichtis] secalis VV Lavansaari 31/7
1139 Cer. [Cerastis] sobrina VV Lavansaari 31/7
v [sininen] 1138 Lith. [Lithosia] deplana V Lavansaari 31/7
v [sininen] 1142 Lith. [Lithosia] deplana V Lavansaari 31/7
v [sininen] 1143 Actebia fennica VV Lavansaari 31/7
v [sininen] 1144 Cid. [Cidaria] truncata V Lavansaari 31/7
v [sininen] 1145 Gort. [Gortyna] leucost. [leucostigma] f. fibrosa V Lavansaari 31/7
v [sininen] 1146 Phytometra gamma VV Lavansaari 1/8
v [sininen] 1147 Actebia fennica VV Lavansaari 1/8
v [sininen] 1148 Eux. [Euxoa] obelisca VV Lavansaari 1/8
v [sininen] 1149 Eux. [Euxoa] obelisca VV Lavansaari 1/8
v [sininen] 1150 Sarr. [Sarrothripus] degeneranus VV Lavansaari 1/8 34
v [sininen] 1151 Eux. [Euxoa] cursoria VV Lavansaari 1/8
v [sininen] 1152 Eux. [Euxoa] tritici VV Lavansaari 1/8
v [sininen] 1153 Ipimorpha subtusa VV Lavansaari 1/8
v [sininen] 1156 Boarmia jubata VV Lavansaari 1/8
v [sininen] 1157 Lith. [Lithosia] deplana V Lavansaari 1/8
1158 v [sininen] Lith. [Lithosia] deplana V Lavansaari 1/8
1159 v [sininen] Lith. [Lithosia] deplana V Lavansaari 1/8
1160 v [sininen] Lith. [Lithosia] deplana V Lavansaari 1/8
1161 v [sininen] Lith. [Lithosia] deplana V 2/8
1162 v [sininen] Lith. [Lithosia] deplana V 2/8
v [sininen] 1163 Polia proxima f. cana VV 2/8
v [sininen] 1164 Polia dissimilis V 2/8
v [sininen] 1165 Cid. [Cidaria] citrata V 2/8
v [sininen] 1166 Cid. [Cidaria] citrata V 2/8

User login

Languages