n3-064.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
124-125

[s] 124

1895-1896 J. Sahlberg Coleoptera

859-889 Corfu d. 23 december på och vid Agideka (859-871 under stenar på bergets topp, 872 tillsammans med myran 96, 873-875 under blad af Quercus Ilex på bergets topp)
890-921 Corfu d. 24 december i trädgården i för staden Kautrades (890-896 i och vid bräckt vatten, 897-908 under bark af Eucalyptus, 909 på en Malva -ant, 911-912 på blommande Isopsbuskar)
922-973 Corfu d. 27 december vid Lagunen Kalichiopule (922-928 under Opuntia nära stranden, de flesta öfriga likaledes eller under uppkastadt sjögras m. m.
974-1132 Corfu d. 30 december i Valle di Ropa mest i vatten eller vid dess strand efter öfversvämning, några vid ekar under löf.
1133-1177 Corfu d. 3 januari invid lagunen Kallichiopule, 1142-1144, 1155, 1158 under Zostera vid stranden.

[s] 125

Södra Europa J. Sahlberg 1895-1896

1178-1195 Corfu d. 4 januari vid Gasturi och på vägen dit (1178 under mossa, 1179-1186, 1193-1195 invid ekstammar under löf etc., 1187 i vatten vid udden Cauone)
1196-1257 Corfu d. 7 januari 1896 vid lagunen Kallichiopule under Zostera och invid Opuntia stammar på sandjord
1258-1293 Corfu d. 8 januari invid Opuntia -häckar mellan Mandukion och Potamo (1283, 1288. 1277 allmänna)
1294 Corfu [päivämäärä?] i staden under bark af Eucalyptus
1295-1316 Corfu d. 9 januari vid Mon repos (1295-1303 under Zostera vid hafsstranden, 1303 allmän, 1304-1316 under löf invid trädstammar i parken)
1317-1452 Corfu d. 13 januari på exkursionen mellan Mandukion od Stravopotamos (1317-1319. 1329, 1379-1395, 1405-1414, 1420-1425, 1444-1447 sållade på en torr backe under Opuntia och Ver- [jatkuu seur. sivulla]

XML file: 

User login

Languages