n3-065.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
126-127

[s] 126

1895-1896 J. Sahlberg Coleoptera Södra Europa

[jatkoa: "Ver..."]bascum, 1391-1392 kanske bland Termites 1307-1308 och 1382 samt 1404 under löf af Quercus Ilicifolia, 1399 och 1403 under bark af Oliv, de flesta öfriga i vatten i vintersjöar
1453-1456 Corfu den 14 under bark i staden
1457-1569 Corfu den 16 januari (1457-1462 uppe på berget Pelleka, 1457-1461 under stenar därstädes, 1462 under löf af ek, 1463-1569 i Valle di Ropa vid vintersjö i vatten eller vid dess kant.)
1570-1586 Corfu d. 17 januari vid lagunen Kallichiopule[?]
1587-1702 Corfu d. 20 januari exkursion till Valle di Ropa (1602-1605-1607-1611 i vattensamlingen vid Valianits[?] 1606 och 1614 i vattensamlingen vid Chelia, de öfriga i Valle di Ropa vid utloppsfloden)
1703-1715 Corfu d. 21 januari vid Villa reale (1708-1711 under Loitera vid hafs stranden)

[s] 127

1895-1896 J. Sahlberg Coleoptera Södra Europa

1715-1745 Corfu den 22 januari exkursion till Gasturi (1715-1720 under stenar i bottnet af en uttorkad bäck invid Kynepiastes by, de flesta öfriga under löf vid ekstammar.
1746-1749 Corfu d. 30 januari i trädgården vid Kastrades (1745 allmän på en Juneus vid dammen)
1750-1770 Corfu d. 30 på en torr backe bakom Maudukion[?].
1771-1813 Corfu d. 13 31 januari i Valle di Ropa (1771-1780 invid de stora ekarna vid byn Ropa.)

På resan till Palaestina och Egypten
1820 Athen på Acropolis d. 8 februari
1821-1892 Beirut d. 12 februari (1836-1845 under barken af en gammal stubbe af Johannisbrödfrukträd(?) och vid dess rot, 1874 och 1893 vid stranden af en å)
1893-1935 + Jerusalem på Oljaberget den 17 februari (1919-1935 under ruderatväxter med såll)

XML file: 

User login

Languages