n3-066.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
128-129

[s] 128

1895-1896 J. Sahlberg

1936-1980 Jerusalem d. 18 februari under stenar i regnväder (1948 med en stor Camponotus art) i Hinnous dal
1981-1997 Bethlehem d. 22 februari (1987 på en hvit kyrkvägg.
1999-2098 Vid de Salomoniska dammarna 5 kilometer sydväst från Bethlehem samt trakten däromkring d. 24 februari
2100-2148 Mellan Jerusalem och Jeriko samt nära Jeriko den 26 februari (2107 i en håla vid Chan el Hatrura, 2108-2121 an. fl. vid bäcken Vadi el Kelt.
2149-2200 Jordandalen nedanför Jeriko den 27 februari (2193 mycket allmän i blommorna af en Tamaris vid Jordan, 2181-2200 och 2151 vid Jordans strand)
2201-2272 Jeriko den 28 februari (2269-2272 vid Vadi el Sultan, 2244-2246 på en Veronica lik V. beccalunga vid vatten allmän)
2273-2313 Mellan Jeriko och Jerusalem d. 29 februari

[s] 129

2314-2432 Jaffa d. 3 och 4 mars. 2364, 2370-2389 på ökenflygsandskullarna nära hafsstranden, 2424 likaså på en Scilla)
2433 i vatten vid Saronia d. 4 mars.
2434 Egypten 10 kilometer norr om Ismaila vid järnvägen i öknen d. 6 mars.
2435-2439 vid Ismaila i Arabiska sandöknen d. 6 mars.
2440-2479 Caïro i närheten af Ghizeh pyramiderna d. 7 mars. (2448 allmän under stenar i sandöken. 2468 och 2475 m. allm. i små vatten å Nilens öfversvämings område, 2469 i en liten vattensamling omkr. 3 kilometer från pyramiderna åt Caïro)
2480-2492 vid Nilen nedanför zoologiska trädgården d. 7 mars. (2490 allm.)
2493-2494 Mokattambergen d. 9 mars.
2514-2519 Mokattambergen d. 9 mars.
2795-2513 Caïro Ghizeh d. 9 mars. mest i samma vatten som den 7 mars

XML file: 

User login

Languages