n3-067.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
130-131

[s] 130

1895-1896 J. Sahlberg

2520-2555 Ökenlandet kring Heliopolis i Arabiska öknen d. 10 mars (2538-2540 under strutskadaver, 2541-2553 under spillning i sandöknen)
2556-2586 Cairo vid Nilen 4-8 kilometer norr om staden d. 11 mars
2587-2761 Italien Brindisi den 16 mars (2630-2631, 2650 och några andra i bräckt vatten vid Adriatiska hafvet, 2610 i långsamt rinnande vatten bland Batrachium och Cauferver
2762 Corfu
2763-2816 Corfu den 20 mars (2774-2775 i floden Potamos nära Triklins bro, 2793-2797 likasa, de äfriga vatteninsekterna i träcket vid Valivnati [?]
2817-2841 Corfu d. 23 mars
2842-2868 Corfu den 24 mars vid mynningen af floden Potamo
2869-2874 Corfu Paleocastriza d. 26 mars (2869, 2870, 2873 på en sandig hafsstrand, 2874 under sten högt uppe på berg)

[s] 131

J. Sahlberg 1895-1896

2875-2956 Corfu d. 27 mars (2875-2887 vid och i Kaurolimni träsk, 2895-2899 i en liten bärgsbäck nära Gardelades, 2900 2908 i och vid Kunupena träsk, 2943-2949 vid Kaurolimni
2957-2977 Corfu d. 30 mars vid lagunen Kalliochiopule [?] (2974 m.fl. under conferber samlade vid stranden
2978-3035 Corfu d. 31 mars vid Valle di Ropa (3024 under löf vid en eksitam. 3023 under stenar)
3036-3042 Corfu d. 1 april vid A. Theodorus (3036-3081 i en liten bärgsbäcka 240 meter öfver hafvet)
3043-3081 Corfu d. 2 april i Mesongidalen (3053, 3061, 3066, 3068 ej sällsynta i blommor af en Ericinae)
3083-3097 Corfu d. 2 april vid Gasturi under eklöf
3098-3131 Corfu d. 7 april vid mynningen af floden Potamo och trakten däromkring
3132-3248 Corfu d. 8 april Valle di Ropa et Ropini

XML file: 

User login

Languages