n3-073.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
142-143

[s] 142

Coleoptera. Central Asien. J. Sahlberg 1890.

Transcaspia [kirjoitettu lyijykynällä]
174-204 Pereval station d. 23 juli (186-194 i ett ugglekadaver på steppen.
172-173 [yliviivattu]
205-206 Mula Klara d. 29 juli
207-225 Erhållna af Akuger, som samlat dem vid skilda stationer i Meroska kretsen i slutet af juli
226-287 Dort-Kuju station i Meroska [alleviivattu lyijykynällä] kretsen i slutet d. 25-26 juni
290-343 Amu Sarja d. 27 juni (337-343 vid flodstranden; 303-307 likaledes. 303 på Salix-stammar i staden i mörkret.)
344-392 Farab-station nära Amu-Daria vid öknens början 28-29 juni (391 tagen af Akuger i detta ena exemplar nattetid på sandkullarna vid lyktljus; 344 likaledes nattetid enl. Akugers anvisning)
394 Samarkanska kretsen Tsekamboi
407 d. 2 juli

[s] 143

Coleoptera. Central Asien. J. Sahlberg 1890.

409-413 Agatiti station på stepp i hästspillning d. 3
414-424 Agatiti station på steppen bland gräs
425 Malek d. 3 juli
426-441 Sir Doria d. 4 juli
443 Stari Taschkent [alleviivattu lyijykynällä] d. 4 juli
444-482 Bekljar-bek [sana korj. ja alleviivattu lyijykynällä] d. 6 juli likaså Polyarthron Binaoti [?] den stora träbocken utan nummer, hvilken fångades flygande i mörkret mest af Unio (447-456 på stammar af Populus alba)
483-523 (första gången) Bekljar-bek d. 8 juli
524-558 Mankaut station d. 9 juli (554 allm. på Salices) Aulie [kirjoitettu lyijykynällä]
529 (andra gången) Lisitsina d. 9 juli
530-609 Lisitsina d. 10 juli 530-592 vid stranden af en bäck nära station
610-665 Lisitsina d. 11 juli (632 med lampa i mörkret, 616-623 bland mossa i en källa med täml. kallt vatten)
666-677 Golovatsehaoskaja station d. 13 juli (675 på storblommig Malva
678 Aulieata do

XML file: 

User login

Languages