n3-074.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
144-145

[s] 144

Coleoptera. Central-Asien J. Sahlberg 1896

679-687 Merke station d 14 (685 på Erysimum.)
688-689 Tokmak d 16
690-715 Dschyl Arik d. 16 juli under stenar i dalen.
716-802 Dschyl Arik d. 17 i dalen vid Tschu-floden och dess stränder. (716-731 i ett fiskkadaver vid flodstranden, 747-770, 777 under och mellan stenar vid forsande elfven Tschu. 788, 789, 710 allmänna under stenar. 712 likaså.)
803-914 Dschyl Arik d. 18 juli på excursion till bergen (803-809 i dalen, 850 på blommor af en Delphinium, 887 i blommor af en stor vacker Campanula allm. 882 på Verbascum, 901 allm. bl.a. pa Rosa pimpinellifolia.
915 Dschyl Arik d. 19 juli tagen af Unio vid älfstranden
916-960 Kok. Myinaka d. 20 juli (916 under stenar invid vattenranden af floden Tschu, 955 på Salix-telningar invid floden, 958 allmän på blommande Tamarix.).

[s] 145

Coleoptera. Central-Asien. J. Sahlb. 1896

961-1038 Isykkuls vestra ända d. 21. Tenebrionederna på stensteppen, alla de öfriga vid sjöns strand.
1039-1079 Isykkuls vestra ända d. 22 juli (1042-1045 och 1056 vid Tschufloden; 1049, 1058, 1068, 1070, 1071, 1075(?) i blommorna af en Allium)
1080-1192 Dschyl Arik. mest höjderna vid Arik flodens mynning d 24 juli, några föreg. afton på vestra sidan af floden t.ex. 1160 och 1163.
1193-1195 Mellan Dschyl Arik och Alatau d. 25.
1196-1201. Högt på Alataus ås mellan Karalakski och Sari Dschas d. 25. (490 i stor mängd på en inskränkt lokal.)
1202-1230 Sari Dschas på norra sluttningen af Alatau d 25 juli. (1202 under småstenar vid bäcken, de öfriga mest under stenar på torr vall.)
1231-1254 Verni d. 27 juli.
1255-1334 Verni d. 28 juli.
1335 Verni d. 29 juli.

XML file: 

User login

Languages