n3-082.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
160-161

[s] 160

Ahnger. Transcaspien Diverse insekter mest Coleoptera.

303-310 Transcaspia från gamla förråder.
311-332 Aschabad i Februari och mars 1897.
333 Aschabad d. 6 Mars.
334-336 Transcaspien från gamla förråder (336 Reps. tek i Maj 1896.
337 Transcaspien
338-497 Aschabad Februari till början af Mars. 1897. (340 d. 16 Febr. då kl 8 på morgonen redan var 30 C., 381 d. 14 Mars, 399 m.fl. d. 14 Febr., 420 d. 6 Mars, 473 d. 10 Mars 18 C.)
480-483 Transcaspien gamla förråder.
484-494 Transcaspien diverse insekter
495-544 Transcaspien från gamla förråder, utplockade ur en under vintern erhållen remiss, som anlände i m. dåligt skick.
545-552 Transcaspien gamla förråder anlända i Maj
553-800 Merw-oasen mest håfvade bland blommor i April (4 etc)
801-857 Mula Kara i Michailovo i Juni
858-1012 Transcaspien (mest Aschabad Juni – Juli)
1013-1032 Gaudan, bergstrakten 50 kilometer från Aschabad invid Persiska gränsen 3200 fot högt 20-22 Maj.

[s] 161

1033-1113 Transcaspien mest Aschabad.
1114-1116 Gaudan d. 22 Aug

XML file: 

User login

Languages