n3-083.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
164-165

[s] 64

B Poppius Coleoptera Ryska Karelen 1896 Skrifna numror

1 Perguba 25/VIII under stenar på sandig strand
2 Perguba 25/VIII under uppkastad vass på sjöstrand
3 Perguba 24/VIII under barken af en murken granstubbe
4-8 Perguba 24/VIII under mossa vid trärötter i granskog
9-10 Tiudie, Valkiamäki 11/8 under stenar vid stranden af en liten sjö
11 Perguba 23/8 under mossa vid stubbrötter
12-13 Perguba 22/8 under stenar vid sjöstrand
14 Perguba 21/8 under stenar vid sjöstrand
15-16 Perguba 21/8 med såll i höstack
17-22 Perguba 21/8 på sandig strand af Onegan
23 Käppeselkä 17/8 med såll bland Marchantia på äng.
24 Tiudie 15/8 under ruttet hö
25-26 Tiudie 15/8 med håf bland gräs på kärr
27-30 Tiudie 9/8 med såll bland mossa i skog.
31 Tiudie 14/8 med håf fr. kärr
32 Tiudie 15/8 med håfning bland gräset på svedjebacke
33-38 Tiudie 12/8 under stenar på svedjebacke
39 Tiudie 15/8 under Marchantia
40-44 Tiudie 12/8 under stenar på svedjebacke
45 Tiudie 15/8 under Marchantia
46-51 Tiudie Valkiamäki 11/8 under stenar vid stranden af en liten sjö
52 Tiudie 10/8 med såll ur höstack
53-60 Unitza 7/8 under fuktig sågspån

[s] 165

Coleoptera Ryska Karelen B. Poppius 1896

61-62 Unitza 6/8 under stenar vid stranden af Onegan
63-64 Tiudie 10/8 under mossa i skog
65 Unitza 5/8 under sågspån
66 Dianova-gora 2/8 med såll ur höstack
67-69 Dianova-gora 2/8 under stenar på sandig åker
70 Dianova-gora 30/7 under torra löf i skog
71 Schungu 22/7 med håf bland gräs
72-80 Schungu 20/7 under stenar vid stranden af Putkosero
81 Kischi 14/6 med håfning bland gräset på äng
82-85 Schungu 20/7 under stenar vid stranden af Putkosero.
86 Schungu Ascheb-novolsk 18/7 flygande på sandig väg.
87-89 Schungu 20/7 under stenar på åker
90 Kosmosero 13/7 i uttorkad vattengrop
91 Kosmosero 13/7 med såll bland mossa i kärr
92 Kosmosero 13/7 med håf från gräs på äng
93 Kosmosero 13/7 med såll ur höstack
94 Tolwaja 7/7 flygande
95-104 Tolwaja 6/7 i uttorkad vattensamling på ängsmark
105-106 Tolwaja 7/7 med håf på gräset på åkerrenar
107 Tolwaja 9/7 under stenar vid Onegastranden
108-111 Kosmosero 14/7 med håf fr. äng
112-113 Kischi 13/6 under stenar
114-115 Kischi 18/6 under stenar

XML file: 

User login

Languages