n3-084.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
166-167

[s] 166

B. Poppius. Ryska Karelen 1896 Coleoptera

116-17 Velik. gub 24/6 vid vatten
118-19 Kischi Oljenijostroff 20/6
120-22 Velik. gub. 24/6 vid vatten
123-34 Velik. gub. 22/6 under stenar vid sjöstrand
135-46 Petrosawodsk 10/6 i trädgård
147-54 Kischi 12/6 på fuktig äng med håf om aftonen
155 Kischi 12/6 på Salix pentandra
156-64 Kischi 13/6 håf fr. gräset på kärräng
165-70 Kischi 13/6 fr. vattensamling i kärr
171-73 Kischi 13/6 med såll ur höstack på kärr
174 Kischi 13/6 under björkbark
175-77 Kischi 13/6 i björksaft
178 Kischi 13/6 från asp
179-81 Kischi 13/6 under stenor på åker
182-85 Kischi 13/6 under tallbark
186-87 Kischi 13/6 i Geranium blommor
188 Kischi 13/6 i spillning
189-215 Kischi 14/5 med håf mest fr. ängar och kärr
216-217 Kischi 14/5 under tallbark
218-224 Kischi 14/5 i spillning
225-233 Kischi 15/6 med håf fr. buskar
234-253 Kischi 15/6 med håf fr. gräset på ängar m. fl. loc.
257-60 Kischi 15/6 under barken af brända stubbar på sved

[s] 167

Coleoptera. Ryska Karelen 1896 B. Poppius

261 Kischi 15/6 på björkved
262-75 Kischi 15/6 med håf fr. ängar
276-78 Kischi 15/6 på björkved
279 Kischi 15/6 på tallstam
280 Kischi 15/6 på asp
281 Kischi 15/6 på rutten rönnstubbe
282-83 Kischi 15/6 med håf fr. blommor
284-93 Kischi 16/6 med håf fr. gräset i lund
294 Kischi 16/6 på aspstam
295 Kischi 16/6 i spillning
296-99 Kischi 16/6 med håf fr. ängar
300-303 Kischi 16/6 med håf fr. buskar
304 Kischi 16/6 under björkbark
305-319 Kischi 16/6 under barken af stubbar på sved
320-21 Kischi 16/6 i blommorna af spillning
322-29 Kischi 16/6 i blommorna af Anthr. silvestris
330 Kischi 16/6 på Scrophularia nodosa
331 Kischi 16/6 på vägg
332-38 Kischi 18/6 med håf fr. ängar
339-40 Kischi 18/6 på salixbuskar
341-50 Kischi 18/6 med håf fr gräset på skogsäng
351-52 Klimskij 20/6 med håf bland buskar
353-54 Klimskij 20/6 på stubbar

XML file: 

User login

Languages