n3-085.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
168-169

[s] 168

B. Poppius. Ryska Karelen 1896. Coleoptera

355 Klimskij 20 /6 spillning
356-69 Kischi 19 /6 fr. gräset på åkerrenar
370-71 Kischi 19 /6 buskar
372-79 Kischi 19 /6 högt gräs vid kärrkant
380-381 Kischi 19 /6 buskar
382-383 Kischi 19 /6 gräset på äng
384-96 Klimskij 20 /6 fr. gräs på skogsäng
397-89 Klimskij 20 /6 vid stenig strand vid Onegan
398-99 Klimskij 20 /6 på blommor
400 Klimskij 20 /6 på buskar
401-405 Oljenijostroff 20 /6 fr. gräs vid strand
406 Oljenijostroff 20 /6 på blommor
407-12 Oljenijostroff 20 /6 på gräs vid strand
413-30 Oljenijostroff 20 /6 fr. gräs på skogsäng
431-33 Oljenijostroff 20 /6 fr. gräs vid strand
434-36 Velik-gub 22 /6 i spillning
437-47 Velik-gub 23 /6 under tallbark
438-52 Velik-gub 23 /6 fr. gräs i skog
453 Velik-gub 23 /6 i vatten
454-55 Kischi 21 /6 flygande om aftonen
456-57 Velik-gub 25 /6 på Phragmites
458-60 Velik-gub 24 /6 på aspstammar
461 Velik-gub 24 /6 i boningsum

[s] 169

Coleoptera. Ryska Karelen 1896. B. Poppius.

462 Velik-gub 24 /6 på salix
463-69 Velik-gub 24 /6 i vattenpöl vid vägkant
470-71 Velik-gub 24 /6 i vatten i kärr
472-75 Velik-gub 24 /6 på träsvampar på björk
476-79 Velik-gub 24 /6 i spillning
480-81 Velik-gub 24 /6 i skatkadaver
482 Velik-gub 26 /6 under tallbark
483 Velik-gub 26 /6 under björkbark
484-86 Velik-gub 26 /6 under granbark
487 Velik-gub 26 /6 under tallbark
489-504 Velik-gub 24 /6 fr. gräset på ängar
505 Velik-gub 23 /6 på granstam
506-512 Velik-gub 24 /6 m. såll bland mossan i björkskog
513-514 Velik-gub 24 /6 på buskar
515-518 Velik-gub 24 /6 under björkbark
519 Velik-gub 24 /6 på gran
520 Velik-gub 24 /6 på asp
521-43 Velik-gub 25 /6 på gräs vid skogskanten på kärräng
544-49 Velik-gub 25 /6 fr. gräs på skogsängar
550 Velik-gub 25 /6 på strad
551-53 Velik-gub 25 /6 på ängar
554-55 Velik-gub 25 /6 på strand
556-58 Velik-gub 25 /6 under björkbark

XML file: 

User login

Languages