n3-086.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
170-171

[s] 170

B. Poppius. Ryska Karelen 1896. Coleoptera

559-562 Velik. gub. 25/6 i grankärr
563-566 Velik. gub. 25/6 vid åstrand
567-568 Velik. gub. 25/6 med såll un höstack
569 Velik. gub. 25/6 på fuktig äng
570 Kosmosero 26/6 flygande om afton
571 Velik gub 26/6 i vatten
572-580 Schungu 27/7 med håf fr. gräset vid srtanden af Putkosero
581-589 Schungu 25/7 bl. Carex vid strand
590-624 Schungu 25/7 fr. gräs m. m. vid åkerrenar
625-635 Schungu 23/7 med såll ur höstack
636-637 Schungu 25/7 vid stranden af Putkosero
638-643 Schungu 25/7 bl. gräs på torr backe
644 Schungu Aschebnawolok 18/7 under stenar vid strand
645-658 Schungu 20/7 under stenar vid strand
659-697 Schungu 20/7 med såll i höstack
698 Schungu 20/7 i spillning
699 Schungu 25/6 i blommor
700-705 Schungu 24/7 under stenar vid strand
706 Schungu 24/7 i vatten vid stenig strand
707-709 Schungu 24/7 på Chenopodium
710 Schungu 21/7 under stenar på mycket torr backe
711-732 Schungu 23/7 fr. gräs på ängar
733 Schungu 22/7 i vatten vid strand

[s] 171

Coleoptera. Ryska Karelen 1896 B. Poppius

734 Schungu 22/7 på strand
735-764 Schungu 20/7 fr. gräs på åkerrenar
765-779 Schungu 20/7 på Chenopodium
780 Kosmosero 16/7 på klöfver
781-792 Aschenowolok 18/7 på sandig strand af Onegan
793 Ascheb. 18/7 i vattenpöl
799-801 Ascheb. 18/7 fr. gräset på torr äng
802 Kosmosero 14/7 på aspstam
803 Kosmosero 14/7 på aspblad
804-807 Kosmosero 14/7 under tallbark
808 Kosmosero 14/7 flygande på skogsäng
809 Kosmosero 14/7 med håf fr. buskar
810-811 Kosmosero 15/7 i blommor af Spiraea Ulmaria
812-814 Kosmosero 15/7 under granbark
815-818 Kosmosero 15/7 i svampar
819-825 Kosmosero 15/7 fr. gräs på ängar
826-827 Kosmosero 14/7 på träsvamp på björk
828-829 Kosmosero 14/7 på träsvamp på tall
830 Kosmosero 14/7 i träsvamp på björk
831-839 Kosmosero 14/7 i vattenpöl i skog
840-848 Kosmosero 14/7 fr. gräset i skogar
849-856 Kosmosero 14/7 i hästspillning
857-859 Kosmosero 14/7 fr. gräset på ängsbacke

XML file: 

User login

Languages