n3-087.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
172-173

[s] 172

B. Poppius Ryska Karelen 1896 Coleoptera

860-862 Kosmosero 14/7 fr gräset i kärr
863-868 Kosmosero 14/7 fr. gräset på äng
869-870 Kosmosero 12/7 på Salix
871-873 Kosmosero 12/7 fr. gräset på ängar
874-877 Kosmosero 13/7 med såll ur höstack
878 Schungu 22/7 fr. gräs på äng
879-890 Schungu 22/7 i träsvampar
891-892 Schungu 22/7 i spillning
893 Schungu 22/7 på äng
894-908 Kosmosero 13/7 fr. gräset på ängar
908 Kosmosero 13/7 på blommor
910 Tolwaja 9/7 fr. gräs på äng
911-922 Tolwaja 9/7 under stenar vid strand
923-925 Tolwaja 9/7 fr. gräset vid strand
926-929 Tolwaja 9/7 under stenar
930-934 Tolwaja 9/7 fr. gräs på äng
935-941 Tolwaja 6/7 i rinnande vatten
942-949 Tolwaja 6/7 fr. gräs på ängar
950 Tolwaja 6/7 på Salix
951-953 Tolwaja 6/7 i spillning
954-955 Tolwaja 6/7 på gräs på åkerrenar
956-962 Tolwaja 6/7 bland gräs på äng
963 Kuusranda 3/7 på blommor

[s] 173

Coleoptera Ryska Karelen 1896 B. Poppius

964 Kuusranda 3/7 med håf fr. gräset på ängsmark
965-981 Kosmosero 29/6 fr. div. lok.
982-985 Kosmosero 29/6 under barken af tall
986-995 Tolwaja 7/7 på fuktig äng
996-997 Kosmosero 29/6 flygande om aftonen
998 Tolvaja 7/7 i vattensamling på ängsmark
999-1034 Tolvaja 7/7 fr. gräset på ängar och i skog
1035 Tiudie Walkiamäki 11/8 under stenar vid strand
1036 Tiudie Walkiamäki 11/8 på blommor
1037 Tiudie 14/8 från gräs på sved
1038 Tiudie 14/8 på Salix buske
1039 Tiudie 14/8 på fuktig äng
1040-1444 Tiudie 14/8 i dike
1445-1451 Tiudie 13/8 fr. gräs på fuktig äng
1452 Tiudie 13/8 i blommor af Hieracium
1053-1056 Tiudie 14/8 fr. gräs på fuktig äng
1057 Tiudie 14/8 under mossa i skog
1058-1059 Tiudie 14/8 under mossa i kärr
1060-1062 Tiudie 14/8 under mossa och blad i skog
1063-1066 Tiudie 14/8 fr. gräset på fuktig äng
1067-1068 Tiudie 14/8 fr. gräset på skogsäng
1069-1072 Tiudie 14/8 fr. gräset på sved
1073-1076 Tiudie 14/8 fr. gräset på skogsäng

XML file: 

User login

Languages