n3-088.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
Ei sivunumeroa, kaksi sivua sivujen 173 ja 174 välissä

[Ei sivunroa, ensimmäinen sivu sivujen 173 ja 174 välissä]

B Poppius Ryska Karelen 1896 Coleoptera

1077-78 Tiudie 14/8 under tallbark
1079-80 Tiudie 14/8 på äng
1081 Tiudie 14/8 flygande på landsväg
1082-88 Tiudie 14/8 i höstack
1089-94 Tiudie 14/8 under mossa i skog
1095 Tiudie 14/8 under mossa på kärr
1096-1101 Tiudie 15/8 fr. gräs på kärr
1102-1104 Tiudie 15/8 i skogstjärn
1105-7 Lischmajärvi 16/8 under stenar vid sandig strand
1108-1110 Lischmajärvi 16/8 simmande vid stranden af sjön
1111-1112 Käppeselkä 16/8 hoppande på gångstig i kärr
1113-35 Tiudie 15/8 under ruttet hö i höstack på kärräng
1136-38 Käppeselkä 17/8 gräset på sved
1139-42 Käppeselkä 17/8 i blommor af Cirsium oleraceum
1143-44 Käppeselkä 17/8 i hästspillning
1145-48 Käppeselkä 17/8 fr gräset på kärräng
1149-62 Käppeselkä 17/8 under Marchantia på fuktig äng
1163-79 Käppeselkä 17/8 under bränd björkbark på sved
1180-85 Käppeselkä 17/8 under Marchantia
1186-89 Käppeselkä 17/8 i gräset vid stubbrötter på sved
1190-91 Tiudie 10/8 under mossa i fuktig björkskog
1182-97 Käppeselkä 17/8 vid stubbrötter på sved
1198-99 Käppeselkä 17/8 under Marchatia

[Ei sivunroa, toinen sivu sivujen 173 ja 174 välissä]

B Poppius Ryska Karelen 1896 Coleoptera

1200-2 Käppeselkä 17/8 under mossa på fuktig äng
1203-6 Käppeselkä 17/8 i höstack
1207-10 Käppeselkä 17/8 under löf o. massa i fuktig blandskog
1211-14 Käppeselkä 18/8 under barken af gammal björk
1215-92 Käppeselkä 18/8 fr. gräset på ängar och åkerrenar
1233 Käppeselkä 18/8 på chenopodium
1234-35 Käppeselkä 18/8 under Marchantia
1236-39 Käppeselkä 18/8 i höstack
1240-41 Käppeselkä 18/8 under björkbark på sved
1242 Käppeselkä 18/8 bland gräsröter på sved kärr
1243 Käppeselkä 18/8 sittande på gräs på äng
1244 Käppeselkä 18/8 på aspstam
1245 Käppeselkä 18/8 fr. gräs i djup granskog
1246-48 Käppeselkä 18/8 under granbark
1249 Käppeselkä 18/8 i blommor af Angelica
1250-52 Käppeselkä 18/8 under mossa i granskog
1253-54 Käppeselkä 18/8 med såll ur höstack
1255-57 Käppeselkä 18/8 i spillning
1258-60 Käppeselkä 18/8 under mossa i djup granskog
1261-62 Käppeselkä 17/8 Marchantia
1263-70 Käppeselkä 18/8 under mossa i djup granskog
1271-78 Käppeselkä 18/8 under ruttet hö i höstack
1279 Käppeselkä 18/8 under tallbark

XML file: 

User login

Languages