n3-089.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
174-175

[s] 174

B. Poppius Ryska Karelen 1896 Coleoptera

1280-1281 Käppeselkä 18/8 under barken af bränd björk
1282-1283 Perguba 21/8 spillning
1284 Perguba 21/8 på sandig strand
1285-1286 Perguba 21/8 i träsvampar
1287 Perguba 21/8 under mossa
1288-1290 Perguba 21/8 under fuktig mossa på äng
1291-1293 Perguba 21/8 under Marchantia på äng
1299-1302 Perguba 21/8 i höstack
1303-1304 Perguba 21/8 under granbark
1305-1311 Perguba 21/8 i höstack
1312-1314 Perguba 21/8 fr. gräs på fuktig äng
1315-1316 Perguba 21/8 i träsvampar på björk
1317-1323 Perguba 21/8 under björkbark
1324-1326 Perguba 28/8 fr. gräset på åkkerrenar
1327-1330 Dian. gora 28/7 fr. gräset på kärräng
1331 Dian. gora 28/7 på björk
1332-1333 Dian. gora 28/7 under granbark
1334 Schungu 27/7 i boningsrum
1335 Dianova gora 28/7 i trädsvampar
1336-1338 Dianova gora 28/7 bland Equisetum i djup granskog
1339-1342 Dianova gora 28/7 fr. gräset på ängsbacke
1343 Dianova gora 28/7 i trädsvamp
1344-1357 Dianova gora 28/7 fr. gräset på ängsmarker

[s] 175

Coleoptera Ryska Karelen 1896. B. Poppius

1358-1380 Dianova gora 30/7 i träsvampar på björk
1381 Dianova gora 30/7 på alblad
1382-1385 Dianova gora 30/7 i höstack på kärr
1386-1389 Dianova gora 30/7 i höstack på äng
1390 Dianova gora 31/7 på granstam
1391-1396 Dianova gora 31/7 under granbark
1397 Unitza 7/8 med håf fr. buskar
1398 Tiudie 10/8 under björkbark
1399 Unitza 5/8 fr. gräset på fuktig äng
1400-1403 Perguba 22/8 fr. gräset på åkerrenar
1404-1408 Perguba 22/8 i höstack
1409-1418 Perguba 24/8 under granbark
1419-1420 Perguba 24/8 under mossa i granskog
1421-1436 Perguba 24/8 under aspbark i granskog
1437-1439 Perguba 24/8 på träsvamp på björk
1440-1441 Perguba 24/8 under björkbark
1442 Perguba 24/8 under aspbark
1443-1444 Perguba 25/6 fr. gräset på kärr
1445 Perguba 25/6 fr. gräset på äkerrenar
1446-1451 Perguba 25/6 under granbark
1452 Perguba 25/6 under aspbark
1453 Perguba 25/6 i svampar
1454-1457 Perguba 25/6 i höstack

XML file: 

User login

Languages