n3-090.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
176-177

[s] 176

B Poppius Ryska Karelen 1896 Coleoptera

1455 Perguba 25/6 i skogsbacke
1459-73 Perguba 26/7 under vass och stenar på strand
1473-91 Perguba 26/7 i spillning
1492-93 Perguba 26/7 i vatten i koppargrufvan
1494-1516 Perguba 26/7 i höstack
1517-18 Käppeselkä 18/8 i träsvamp på gran
1519-21 Käppeselkä 18/8 på sandig sjöstrand
1522-31 Käppeselkä 18/8 i höstack
1532-34 Käppeselkä 18/8 under tallbark
1535-53 Käppeselkä 18/8 fr. gräset på ängar
1554-55 Käppeselkä 17/8 under löf i björkskog
1556-66 Käppeselkä 17/8 i hästspillning
1567-69 Käppeselkä 17/8 i höstack
1570-99 Kosmosero 29/6 fr. gräset på ängar
1600-4 Kosmosero 29/6 under tallbark
1605 Kosmosero 29/6 i trädsvampar
1606-10 Kosmosero 29/6 under aspbark
1611-21 Kuusranda 3/7 fr gräset i lundar
1622-27 Tolvaja 6/7 fr. gräset på ängar
1628-29 Kuusranda 6/7 fr. gräset på ängar
1630-44 Tolvaja 6/7 fr. gräs på ängar
1645-81 Tolvaja 6/7 i uttorkad vattensamling på äng
1682 Tolvaja 6/7 på trästam
1683 Kischi 12/6 på blommor
1684-1708 Tolvaja 7/7 ängsmarker o. löfskog.

[s] 177

B Poppius Ryska Karelen 1896 Coleoptera

1709-16 Perguba 22/8 på träsvamp på björk
1717-49 Perguba 22/8 under vass o. stenar på sandstrand
1750-55 Perguba 22/8 under Marchantia
1756-57 Perguba 22/8 under tallbark
1758-70 Perguba 23/8 mest fr. gräset på ängar
1771 Perguba 23/8 under björkbark
1772 Perguba 23/8 på träsvamp på björk
1773-83 Perguba 23/8 i höstack
1784-89 Perguba 23/8 under granbark
1790-93 Perguba 23/8 under tallbark
1794 Perguba 23/8 under mossa i björkskog
1795-1801 Perguba 21/8 under bränd björkbark
1802-3 Perguba 21/8 under löf på fuktig Salix äng
1804-6 Perguba 21/8 i spillning
1807-10 Perguba 21/8 i höstack
1818-19 Perguba 21/8 under tallbark
1811-17 Käppäselkä 18/8 på träsvamp på björk
1820-24 Perguba 21/8 under aspbark
1825-46 Perguba 21/8 under gran- och tallbark
1847-48 Käppäselkä 18/8 under Marchantia
1849-55 Tiudie 13/8 på torr backe
1856-60 Tiudie 13/8 i höstack
1861-65 Tiudie 13/8 på äng

XML file: 

User login

Languages