n3-091.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
180-181

[s] 180

B. Poppius. Ryska Karelen 1896. Coleoptera

1866-1872 Tiudie 13 /8 under Marchantia vid vatten
1873-1876 Tiudie 13 /8 på buskar
1877 Tiudie 13 /8 i mindre vattensamling vid berg
1878-1889 Tiudie 12 /8 på fuktig äng
1890 Tiudie 12 /8 på salix
1891-1911 Tiudie 12 /8 i höstack
1912 Tiudie 10 /8 på kärr
1913-1916 Tiudie 15 /8 under björkbark
1917-1918 Tiudie 10 /8 på blommor
1920-1930 Tiudie 12 /8 på ängar m.m.
1931-1938 Valkiamäki 11 /8 under stenar vid strand
1939-1941 Valkiamäki 11 /8 under stenar på marmorberget
1942-1946 Valkiamäki 11 /8 på ängar
1947-1955 Valkiamäki 11 /8 vid strand på Equisetum
1956-1957 Valkiamäki 11 /8 bland gräs vid roten af bärget
1958-1959 Valkiamäki 11 /8 under stenar tillsammans m. myror
1960-1961 Valkiamäki 11 /8 under stenar på marmorberget
1962-1965 Valkiamäki 11 /8 i höstack
1966-1971 Valkiamäki 11 /8 på sandstrand under stenar
1972-1974 Valkiamäki 11 /8 under vass på strand
1975-2006 Tiudie 10 /8 på ängsmarker
2007-2008 Valkiamäki 13 /8 bland gräs under berget
2009 Tiudie 12 /8 på asp

[s] 181

Coleoptera. Ryska Karelen 1896. B. Poppius.

2010 Tiudie 10 /8 under mossa på fukt. äng
2011-2015 Tiudie 10 /8 under mossa i björkskog
2016-2021 Tiudie 9 /8 vid strand under stenar
2022-2024 Tiudie 9 /8 i mindre vattens. under marmorberget
2025 Tiudie 10 /8 på Hieracium blommor
2026-2033 Tiudie 10 /8 i vattensamling i kärr
2034-2037 Tiudie 10 /8 bland Carices [kirjoitettu lyijykynällä] vid sjöstrand
2038-2039 Tiudie 10 /8 i hästspillning
2040 Tiudie 10 /8 under tallbark
2041 Tiudie 10 /8 under stenar vid stranden af Sandalo.
2042-2084 Tiudie 10 /8 i hästspillning vid Sandalozero
2085-2087 Tiudie 10 /8 under löf
2088-2091 Tiudie 10 /8 i höstackar
2092 Tiudie 10 /8 på Angelica blommor
2093-2104 Dian. gora 29 /7 under björkbark
2105-2106 Dian. gora 29 /7 under tallbark
2107-2118 Dian. gora 29 /7 i svampar
2119-2150 Dian. gora 29 /7 i höstackar på fukt. äng
2151-2157 Dian. gora 29 /7 under granbark
2155-2160 Dian. gora 30 /7 på ängar
2161-2163 Dian. gora 30 /7 under granbark
2164-2165 Dian. gora 31 /7 i höstack
2166-2175 Dian. gora i träsvamp på asp

XML file: 

User login

Languages