n3-092.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
182-183

[s] 182

B. Poppius. Ryska Karelen 1896. Coleoptera

2176 Unitza 4/8 på äng
2177 Unitza 4/8 under aspbark
2178 Dian. gora 1/8 i höstack
2179 Dian. gora 1/8 under mossa
2180 Dian. gora 1/8 i höstack
2181-2183 Unitza 4/8 under tallbark
2184 Kosmosero 29/6 på äng
2185-2188 Tolvaja 6/7 på åkerren
2189 Dian. gora 31/7 sittande på gräs
2190-2191 Dian. gora 31/7 på björkstubbe
2192-2201 Dian. gora 30/7 på äng
2202-2206 Dian. gora 30/7 på kärr
2207 Dian. gora 30/7 i murken tallstubbe
2208 Dian. gora 31/7 under granbark
2209 Dian. gora 31/7 i träsvamp på alstubbe
2210-2214 Dian. gora 31/7 under aspbark
2215-2218 Dian. gora 31/7 i träsvampar på asp
2219-2223 Dian. gora 1/8 i träsvampar
2224-2229 Dian. gora 1/8 på ängar
2230-2236 Dian. gora 1/8 under asp och granbark
2237-2257 Dian. gora 1/8 i höstack
2258-2263 Dian. gora 1/8 i hästspillning
2264 Dian. gora 1/8 på busk

[s] 183

Coleoptera. Ryska Karelen. 1896. B. Poppius

2265 Dian. gora 1/8 i hästspillning
2266-2269 Dian. gora 2/8 under tallbark
2270 Dian. gora 1/8 under granbark
2271-2274 Unitza 4/8 under aspbark
2275 Dian. gora 1/8 sittande på blommor
2276 Unitza 4/8 i tjäderkadaver
2277 Unitza 7/8 i träsvamp på björk
2278 Unitza 4/8 i tjäderkadaver
2279 Unitza 4/8 i boningsrum
2280-2303 Dian. gora 1/8 i höstack
2304-2308 Dian. gora 1/8 under mossa i granskog
2309-2332 Dian. gora 1/8 i höstack
2333 Dian. gora 1/8 under tallbark
2334-2340 Unitza 4/8 på Angelica blommor
2341-2360 Unitza 4/8 i höstack
2361 Unitza 4/8 under aspbark
2362 Unitza 4/8 under tallbark
2363-2364 Unitza 4/8 i höstack på torr äng
2365 Vascheni 29/5 på ängsmark
2366 Unitza 4/8 under sågspån
2367-2377 Unitza 7/8 i höstack på fuktig äng
2378 Unitza 5/8 på kärr
2379 Unitza 7/8 i träsvamp på björk

XML file: 

User login

Languages