n3-093.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
184-185

[s] 184

B. Poppius Ryska Karelen 1896 Coleoptera

2380 Tiudie 10/8 på Carex vid sjöstrand
2381 Unitza 7/8 på trädsvamp på björk
2382-2400 Tiudie 13/8 under Morchantia
2401-2405 Unitza 4/8 på fuktig äng
2406-2413 Tiudie 15/8 vid stubbrot på sved
2414-2433 Unitza 5/8 i höstack på fuktig äng
2434-2440 Unitza 4/8 under aspbark
2441-2443 Kosmosero 29 juni
2444-2448 Unitza 1/8 i träsvamp på björk
2449-2452 Unitza 5/8 i träsvampar
2453-2454 Unitza 5/8 i sågspån

[s] 185

Diptera fr. Ryska Karelen 1896 B. Poppius

1 Petrosawodsk 3/6 på blommor i träsgård
2 Kischi 14/6 på fönster
3-23 Kischi 13/6 från gräsmattan på äng
24-33 Kischi 15/6 från gräsmattan på äng
34-35 Kischi 18/6 från gräsmattan på äng
36-38 Klimskij 18/6 från gräsmattan på äng
39 Velik. guba 23/6 på granstam
40-45 Velik. guba 24/6 fr. gräsmattan på äng
46-49 Velik. guba 25/6 fr. gräsmattan på kärräng
50-51 Velik. guba 26/6 fr. gräsmattan på kärräng
52-55 Kosmosero 27-28/6 fr. gräsmattan på kärräng
52-66 Tolvaja 6/7 fr. gräsmattan på kärräng
67-68 Tolvaja 8/7 fr. gräsmattan på kärräng
69-77 Tolvaja 6/7 fr. gräsmattan på kärräng
78 Kosmosero 11/7 på fönster
79-84 Kosmosero 11/7 på åkerrenar
85-92 Schungu 23-25/7 på åkerrenar
93-95 Diangora 30/7
96 Diangora 31/7
97 Unitza 4/8 på trästam
98-99 Tiudie 11/8 på ängsmarker
100 Tiudie 12/8 på ängsmarker
101 Tiudie 14/8 murken björkstubbe
102-103 Käppäselkä 17/8 på träsvamp

User login

Languages