n3-094.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
186-187

[s] 186

B. Poppius. Ryska Karelen 1896 Hymenoptera

1-3 Kischi 12/6 fr. gräsmatta på fuktig äng
4-7 Kischi 13/6 på buskar
8-20 Kischi 14/6 fr. gräsm. på äng
21-28 Kischi 14/6 fr. gräsm. på äng
29-30 Kischi 16/6 fr. gräsm. på äng
31-35 Kischi 18/6
36-43 Oljenijostroff 18/6 på ängsmark
44 Velik. guba 23/6 på granstam
45 Velik. guba 24/6 på asp
46-47 Velik. guba 24/6 på äng
48-53 Velik. guba 25/6
54-55 Petrosawodsk 3/6 i trädgård
56-58 Kischi 13/6
59-61 Kischi 13/6 i murken björkstam
62-68 Kischi 14/6
69-71 Kischi 14/6 på stubbar
72-78 Kischi 16/6
79-81 Kischi 17/6 på ängsmarker
82-87 Kischi 18/6
88-99 Kischi 19/6
100-104 Velik. guba 26/6 på äng
105-106 Velik. guba 26/6 i stubbe
107 Velik. guba 26/6 på fuktig äng

[s] 187

Hymenoptera. Ryska Karelen 1896 B. Poppius

108-109 Kosmosero 28/6 på blommor
110-116 Kosmosero 29/6 på äng bland gräs och buskar
117-120 Kuusanranda 4/7
122-129 Ivantschoff ostroff 3/7 sandig backe
130-156 Tolvaja 6/7 mest fr. gräsen på ängar
157-162 Tolvaja 7/7 mest fr. gräsen på ängar
163-165 Tolvaja 9/7 mest fr. gräsen på ängar
166 Kosmosero 11/7 på fönster
167-169 Kosmosero 12/7 på äng
170-172 Kosmosero 15/7 på äng
173 Ascheb 18/7 under bark
174-178 Schungu 20/7 på åkerren
179 Ascheb 18/7 på väg
180-187 Schungu 22/7
188-191 Schungu 21/7
192-193 Schungu 21/7 på Salix
194 Schungu 24/7 på strand
195 Schungu 25/7
196 Dianova gora 30 juli
197 Dianova gora 29/7 på granstam
198-199 Dianova gora 30/7
200 Unitza 4/8
201-202 Tiudie 10/8 på Angelica blommor
203 Tiudie 9/8 under stenar
204-206 Tiudie 10/8
207-212 Valkiamäki 11 aug.
213 Tiudie 10 aug.
214-217 Tiudie 12 aug.
218 Tiudie 14 aug. på Angelica
219-220 Tiudie 14 aug. på äng
221-228 Tiudie 15 aug.
229 Tiudie 14 aug.
230-233 Tiudie 13 aug. på torr backe
234 Tiudie 14 aug. på Angelica
235 Tiudie 15 aug. på kärr
236-237 Käppäselkä 17 aug. på sved
238-243 Käppäselkä 18 aug.
244-245 Perguba 22 aug.
246 Perguba 26 aug.
247-248 Perguba 25 aug. på blommor
249-251 Perguba 26 aug.

XML file: 

User login

Languages