n33-043.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

181 Monochamus M.S. På obarkad tallprops Jno 18.7.1943
182 Donacia Viljamäki Lerstrand vid bäcken Jno 2.6.1943
183 Acupalpus Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen Jno 3.4.1943
184 Trogophloeus Kätkytsaari Drivgods Jno 9.5.1943
185 Cassida Som 183 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] [Jno] [3.4.1943]
186 Dryops M.S. Lillviksstranden Jno 30.5.1943
187 Bembidion Som 183 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] [Jno] [3.4.1943]
188 Amara Pulp. Mh. på mesaplan i solnedgången Jno 10.7.1943
189 Quedius Tronsböle. Vimonböle Under ruttn. [ruttnande] hö vid lada Tenala 15.9.1943
190 Amara Som 188 [Pulp. Mh. på mesaplan i solnedgången] Jno 10.7.1943
191 Phytobius Som 183 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4.1943
192 Tachinus Pulp. mesaplan under ruttn. [ruttnande] hö Jno 15.8.1943
193 Amara Som 188 [Pulp. Mh. på mesaplan i solnedgången] Jno 10.7.1943
194 Megarthrus Vid vägen Hottula-Muukko. Vid savig björkstubbe Lappu 7.5.1943
195 Cleonus M.S. Lillviksstranden Jno 30.5.1943
196 Saperda Kaukas. Vid rullfabriken Lauritsala 6.7.1943
197 Ceuthorrhynchus Som 183 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 10.4.1943
198 Rhanthus Som 183 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 10.4.1943
199 Zyras Som 183 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 10.4.1943
200 Atomaria atricapilla Steph. Det. Hellen S. vid lador och på ängar S. om Yläpappila Jno 23.12.1943

[ei sivunumeroa]

201 Apion minimus Det. Hellen Som 183 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 10.4.1943
202 Anterophagus Pulp. Inne på kontoret Jno 19.6.1943
203 Airaphilus Tronsböle. Under hö vid lada. Tenala 18.9.1943
204 Bagous Sumpstrand vid Leppälä å ovanom landsvägen Jno 22.5.1943
205 Cionus M.S. V-strand på Scraphularia Jno 24.6.1943
206 Bagous Som 204 [Sumpstrand vid Leppälä å ovanom landsvägen] Jno 22.5.1943
207 Bembidion Som 204 [Sumpstrand vid Leppälä å ovanom landsvägen] Jno 22.5.1943
208 Acupalpus c. 2 km V om Hattula tegelbruk. Vid bäckens utflöde i Saimaa Lappu 7.5.1943
209 Stenus Som 183 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 22.5.1943
210 Oxytelus Som 183 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4.1943
211 Trichus Som 188 [Pulp. Mh. på mesaplan i solnedgången] Jno 13.7.1943
212 Meligethes Honkalahti. Åsgropen vid brädgården under Thymus Jno 26.6.1943
213 Liodes Som 188 [Pulp. Mh. på mesaplan i solnedgången] Jno 21.7.1943
214 Lirdes atesa Schmidt Det. Stockman Som 188 [Pulp. Mh. på mesaplan i solnedgången] Jno 10.7.1943
215 Acidota Pulp. Mh. på mesaplan Jno 27.5.1943
216 Trechus Som 188 [Pulp. Mh. på mesaplan i solnedgången] Jno 10.7.1943
217 Coecidula Tisilä. S vid lada o. i skog. Lauritsala 16.10.1943
218 Epuraea borella Det. Ha Lundberg Vitjamäki trakten. Under bark på granstubbe Jno 4.5.1943
219 Tachinus Ojby. Kila. Under hö vid lada Bromarv [?] 18.9.1943
220 Hydnobius Som 188 Jno 10.7.1943

XML file: 

User login

Languages