n33-044.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
221 Clambus Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen Jno 3.4. 1943
222 Clambus Som 221 Jno 3.4. 1943
223 Brachyderes Pulp. Inomhus Jno 16.5. 1943
224 Cyrtusa Pulp. mh på mesaplan Jno 16.7. 1943
225 Acilius Vid Leppälä å. Vattenpöl Jno 25.9. 1943
226 Lathrobium Som 221 Jno 3.4. 1943
227 Atheta aubei Det. Ha Lindberg Som 221 Jno 3.4. 1943
228 Lathridius I aspvedtrav [?] Jno 27.6. 1943
229 Clambus Som 221 Jno 3.4. 1943
230 Lathridius Som 228 Jno 27.6. 1943
231 Arpedium Som 221 Jno 3.4. 1943
232 Cyrtusa Som 224 Jno 10.6. 1943
233 Amara Pulp. Mesaplan. Under ruttn. hö Jno 17.8. 1943
234 Xyleborus Leppälä å vid Jokela. Drivgods Jno 15.5. 1943
235 Tachyta Kattelussaari. Under tallbark Taipalsaari 25.7. 1943
236 Staphylinus Vitjamäki. Under ruttn. hö på äng Jno 5.9. 1943
237 Catops ms. S i granskogen Jno 10.10. 1943
238 Hydnobius punctatus v. spinipa, Det. Hellén Som 224 Jno 8.9. 1943
239 Bembidion c 1/2 km V om Ilottula tegelbruk, vid bäckens utflöde i Saimen Lappee 7.5. 1943
240 Pselaphus Som 221 Jno 3.4. 1943

[ei sivunumeroa]
241 Rhantus Hangist. Vid storträsket. Tenala 19.9. 1943
242 Cassida Tronsböle. Mh på äng Tenala 20.9. 1943
243 Tachyporus Som 221 Jno 3.4. 1943
244 Cryptophagus angustus Ggbl. Det. Hellén 1946 [?] m.s. mh i granskogen Jno 10.10. 1943
245 Hydroporus Litet träsk i skogen mellan Pätilä o. kyrkbyn Jno 3.10. 1943
246 Zyras Som 221 Jno 3.4. 1943
247 Tachinus Pulp. Mesaplan. Kospillning Jno 25.8. 1943
248 Bembidion Som 221 Jno 3.4. 1943
249 Praesocurus [Prasocuris?] Leppälä å vid Jokela. Drivgods Jno 15.5. 1943
250 Cryptophagus Tronsböle. Under hö vid lada Tenala 18.9. 1943
251 Bledius m.s. Lillviksstranden Jno 30.5. 1943
252 Tachinus punctipennis Jno 1.6 1943
253 Stenus Som 251 Jno 30.5. 1943
254 Glischrochilus Vid ån på vägen Anola-Vesikkala. I stubbe under bark Jno 22.4. 1943
255 Notiophilus Som 221 Jno 3.4. 1943
256 Cyrtusa Pulp. mh på mesaplan Jno 8.6. 1943
257 Monochamus Kaukas. På plank nära torget Lauritsala 7.7. 1943
258 Dryocetes Vitjamäki trakten. Under bark på granstubbe Jno 4.5 1943
259 Liodes Som 256 Jno 10.7. 1943
260 Thanasimus Vid landsvägen nära Muukko. På vedtrav Lappee 29.6 1943

XML file: 

User login

Languages