n33-045.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

261 Stenus Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen Jno 3.4 1943
262 Stenus Suokamaa joki vid Jokela Lersandstrand Jno 16.5 1943
263 Bembidion c. ½ km V om Hottula bruk. Vid bäckens utflöde i Saimen Lappee 7.5 1943
264 Trachyphloeus Tronsböle, Vimonböle Under ruttn. hö vid lada Tenala 16.9 1943
265 Bembidion Leppälä å vid Jokela Lerstrand Jno 15.5 1943
266 Bembidion som 263 [c. ½ km V om Hottula bruk. Vid bäckens utflöde i Saimen] Lappee 7.5 1943
267 Liodes Pulp Mh på mesaplan Jno 10,7 1943
268 Amara Pulp mesaplan under ruttn. hö Jno 1.8 1943
269 Mycetoporus som 261 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4 1943
270 Mantara S. vid lada O på ängen S om Yläpappila Jno 21.11 1943
271 Cyrtusa Pulp Mh på mesaplan Jno 15.5 1943
272 Asaphidion som 265 [Leppälä å vid Jokela] [Lerstrand] Jno 1.8 1943
273 Asaphidion som 265 [Leppälä å vid Jokela] [Lerstrand] Jno 16.5 1943
274 Philanthus som 268 [Pulp] [mesaplan under ruttn. hö] Jno 16.5 1943
275 Asaphidion som 265 [Leppälä å vid Jokela] [Lerstrand] Jno 3.4 1943
276 Agonum som 265 [Leppälä å vid Jokela] [Lerstrand] Jno 20.6 1943
277 Apion som 261 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4 1943
278 Tachinus Vid ån på vägen Anola-Vesikkola Savig björkstubbe Jno 22.4 1943
279 Aphodius som 261 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4 1943
280 Deporaus Kattelussaari Mh från lövträd Taipalsaari 30.5 1943

[ei sivunumeroa]

281 Anticus Kätkytsaari Drivgods Jno 9.5 1943
282 Trichosellus Tirila S. vid lada Lauritsala 15.10 1943
283 Agonum som 265 [Leppälä å vid Jokela] [Lerstrand] Jno 16.5 1943
284 Agonum som 265 [Leppälä å vid Jokela] [Lerstrand] Jno 16.5 1943
285 Saperda Pulp Mh från träd vid mesplan Jno 10.6 1943
286 Dromius Tronsböle Under hö vid lada Tenala 18.9 1943
287 Melanophila Kaukon[?] På yttervägg Lauritsala 27.7 1943
288 Stilicus som 264 [Tronsböle, Vimonböle] [Under ruttn. hö vid lada] Tenala 16.9 1943
289 Dorytomus Mh på äng i stranden av Leppälä å ovanom landsvägen Jno 23.5 1943
290 Phyllotreta Kangassaari Drivgods Jno 28.5 1943
291 Colymbetes Vid Leppälä å i vattenpöl Jno 25.9 1943
292 Cercyon Leppälä å vid Jokela Drivgods Jno 15.5 1943
293 Elaphrus Suokamaa joki vid Jokela Lerstrand Jno 16.5 1943
294 Stilicus Pulp Mesaplan. Under ruttn. hö Jno 19.8 1943
295 Opatrum Kätkytsaari Drivgods Jno 9.5 1943
296 Bembidion Leppälä å vid Jokela Lersandstrand Jno 15.5 1943
297 Ips Vitjamäki trakten under bark av granstock Jno 17.4 1943
298 Hydrobius Litet träsk i skogen mellan Pätilä o. kyrkbyn Jno 3.10 1943
299 Bembidion som 296 [Leppälä å vid Jokela] [Lersandstrand] Jno 15.5 1943
300 Olophrum S. i skog mellan Pätilä o. kyrkbyn Jno 3.10 1943

XML file: 

User login

Languages