n33-046.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
301 Phyllodrepa Tirilä. S i lada o. i skog Lauritsala 16.10 [19]43
302 Scopaeus Kätkytsaari[?] Drivgods Jno 9.5 [19]43
303 Liodes Pulp. mh på mesaplan Jno 21.7 [19]43
304 Bembidion Suokumaa joki vid Jokela Lerstrand Jno 15.5 [19]43
305 Notaris Vid Leppälä å Jno 22.5 [19]43
306 Tachinus punctipennis J. Sahlb. Det. Lahtiperä 1949 Drivgods på en holme strax Ö om Kilpiänsaari Taipalsaari 9.5 [19]43
307 Meloe Pulp. Utanför hönshuset Jno 22.5 [19]43
308 Ditoma Som 306 Taipalsaari 9.5 [19]43
309 Epuraea Som 306 Taipalsaari 9.5 [19]43
310 Anthicus c. 2 km S om kyrkan. Under hö vid lada Jno 22.8 [19]43
311 Acilius Vid Leppälä å i vattenpöl Jno 25.9 [19]43
312 Carabus Pulp. Vedtrav i trädgården Jno 27.6 [19]43
313 Zyras I skogen nära Leppälä å vid Jokela Jno 15.5 [19]43
314 Cionus Kaukas[?]. vid rullfabriken på Scrophularia Lauritsala 7.7 [19]43
315 Liodes Pulp. mh på mesaplan Jno 17.7 [19]43
316 Anoplus mh från träd på mesaplan. Pulp Jno 10.6 [19]43
317 Haltica oleracea L. Det. Ha Lindberg Kattelussaari. Mh från lövträd[?] Taipalsaari 30.5 [19]43
318 Xantholinus S i skog mellan Pätilä o. kyrkbyn Jno 3.10 [19]43
319 Liodes obesa. Det. Hackman Som 315 Jno 10.7 [19]43
320 Ptinus Som 301 Lauritsala 16.10 [19]43

forts. sista sidan

[ei sivunumeroa]
1 Tachinus punctipennis J. Sahlb. Det. Hellén 1949 Pulp. I kohagsstranden[?] efter storm Jno 2.6 [19]44
2 Anatis m.s V-udden NV-storm Jno 29.5 [19]44
3 Aphodium hister Det. Ha Lindberg Som 2 Jno 29.5 [19]44
4 Aclypea På landsvägen c. 2 km V om kyrkan Jno 28.5 [19]44
5 Cidnorrhinus Tronsböle S Tenala 10.11 [19]44
6 Microglotta Pulp Backsvalebo i sandbranten vid fabriken Jno 25.10 [19]44
7 Tachinus Pulp Under ruttn. ogräs i trädgården Jno 10.8 [19]44
8 Calathus Som 7 Jno 10.8 [19]44
9 Corticaria Pulp. S i rotfruktskällare Jno 15.4 [19]44
10 Tachinus Pulp. mesaplan. Under ruttn hö Jno 27.9 [19]44
11 Heterotops [Heterothops] Tronsböle. Vimonböle S Tenala 11.11 [19]44
12 Mycetaea Som 9 Jno 15.4 [19]44
13 Pissodes Pulp mh på mesaplan Jno 15.6 [19]44
14 Bembidion Ilottula-Muukkola. S vid lador o.ängskanter Lappee 27.10 [19]44
15 Gyrophaena Pulp. i Svamp [?] Jno 5.9 [19]44
16 Corticaria Som 14 Lappee 27.10 [19]44
17 Stilicus Pulp. S i arb. koloniträdgården Jno 3.9 [19]44
18 Hister Pulp. mesaplan [tunnistamaton sana][Kråkus? Krokus?] Jno 13.6 [19]44
19 Hylobius Kaukas[?]. På väg Lauritsala 4.6 [19]44
20 Stenus Tronsböle. Vimonböle. S Tenala 11.11 [19]44

XML file: 

User login

Languages