n33-057.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

141 Gnathonchus [Gnathoncus] Jno 14.10 1945
142 Ips under granbark nära järnvägshaltpunkten Lauritsala 27.4 1945
143 Orthotomicus under tallbark nära järnvägshaltpunkten Lauritsala 27.4 1945
144 Monotoma S. vid lada vid Alapappila Jno 26.8 1945
145 Aphodius Suomensalo V-stranden Jno 3.6 1945
146 Sphaeridium Pulp Mesaplan. Kospillning Jno 17.6 1945
147 Cryptophagus Vid Hiidenmäki Under sten o buskar vid bäcken Jno 28.4 1945
148 Cryptophagus som 147 [Vid Hiidenmäki Under sten o buskar vid bäcken] Jno 28.4 1945
149 Hydroporus Vattenpöl vid Leppälä å, ovanom landsvägen Jno 10.9 1945
150 Hydroporus Vesikkola Vattenpöl vid äng Jno 2.9 1945
151 Loricera som 147 [Vid Hiidenmäki Under sten o buskar vid bäcken] Jno 28.4 1945
152 Hydroporus som 150 [Vesikkola Vattenpöl vid äng] Jno 2.9 1945
153 Liodes Pulp Mesaplan Mh Jno 28.6 1945
154 Zacladus Saarniala Mh i ängsdike Lappee 30.6 1945
155 Acrotrichis som 147 [Vid Hiidenmäki Under sten o buskar vid bäcken] Jno 28.4 1945
156 Sphaeridium som 146 [Pulp Mesaplan. Kospillning] Jno 19.6 1945
157 Amara som 145 [Suomensalo V-stranden] Jno 3.6 1945
158 Apion Alapappila Mh i åkerren Jno 26.8 1945
159 Agabus som 150 [Vesikkola Vattenpöl vid äng] Jno 2.9 1945
160 Atheta som 147 [Vid Hiidenmäki Under sten o buskar vid bäcken] Jno 28.4 1945

[ei sivunumeroa]

161 Atheta S. på ängarna mellan orpokoti o. alapappila Jno 21.10 1945
162 Plegaderus Suomensalo under tunn tallbark Jno 6.5 1945
163 Lomechusa Nära Muukko I tallstubbe med myror Lappee 17.5 1945
164 Stenus argus Det. Ha Lindberg Pulp Mesaplan Mh Jno 21.7 1945
165 Aphodius som 146 [Pulp Mesaplan. Kospillning] Jno 17.6 1945
166 Hister som 145 [Suomensalo V-stranden] Jno 3.6 1945
167 Phyllodecta Pulp I strand efter N-storm Jno 22.6 1945
168 Graptodytes Vitjamäki I bäcken o. dess blindtarmar Jno 5.8 1945
169 Orobitis Vårflöde i Leppälä å o. S. vid lada Jno 1.5 1945
170 Apion lindbergi som 164 [Pulp Mesaplan Mh] Jno 22.8 1945
171 Liodes som 164 [Pulp Mesaplan Mh] Jno 28.6 1945
172 Dorytomus som 145 [Suomensalo V-stranden] Jno 3.6 1945
173 Heterhelus som 147 [Vid Hiidenmäki Under sten o buskar vid bäcken] Jno 28.4 1945
174 Phyllodecta M.S. Strand Jno 23.6 1945
175 Phyllodecta som 167 [Pulp I strand efter N-storm] Jno 22.6 1945
176 Ips som 167 [Pulp I strand efter N-storm] Jno 3.6 1945
177 Hister Kangassaari V-stranden Jno 5.6 1945
178 Rhagonycha Pulp På yttervägg Jno 22.6 1945
179 Clambus Pulp S. avskrädeshög vid svinstian Jno 2.10 1945
180 Phyllotreta som 167 [Pulp I strand efter N-storm] Jno 20.6 1945

XML file: 

User login

Languages