n33-058.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

181 Acrotrichis Leppälä å. Vårflöde o. S vid lada Jno 1.5. 1945
182 Denticollis Saarniola. Mh i ängsdike Lappee 30.6. 1945
183 Euastetus[?] Som 181 [Leppälä å. Vårflöde o. S vid lada] Jno 1.5. 1945
184 Hydrobius Som 181 [Leppälä å. Vårflöde o. S vid lada] Jno 1.5. 1945
185 Apion lindbergi Pulp Mesaplan Mh Jno 21.7. 1945
186 Buprestis Pulp På yttervägg Jno 18.7. 1945
187 Thanasimus Suomensalo. V-stranden Jno 3.6. 1945
188 Sericus brunneus Det. Ha Lindberg Som 187 [Suomensalo. V-stranden] Jno 3.6. 1945
189 Epuraea X-rubrum J. Sahlb. Det. Sjöberg 1950 Pulp. S. avskrädeshög vid svinstian Jno 5.10. 1945
190 Lathrobium Som 181 [Leppälä å. Vårflöde o. S vid lada] Jno 1.5. 1945
191 Gnathocerus Som 189 [Pulp. S. avskrädeshög vid svinstian] Jno 14.10. 1945
192 Carthodere [Cartodere] Som 189 [Pulp. S. avskrädeshög vid svinstian] Jno 11.10. 1945
193 Haliplus Ilottula bäckens utflöde i Saimen Lappee 29.8. 1945
194 Taryspyrus [?] Som 181 [Leppälä å. Vårflöde o. S vid lada] Jno 1.5. 1945
195 Pselaphus Som 181 [Leppälä å. Vårflöde o. S vid lada] Jno 1.5. 1945
196 Agabus I bäcken nedanom vägen Anola-Vesikkola [?] Jno 12.8. 1945
197 Apion Mh i åkerren via Alapappila Jno 26.8. 1945
198 Chrysomela Pulp. I strand efter N-storm Jno 26.8. 1945
199 Acilius Tronsböle. Vinbergs träsk Tenala 15.9. 1945
200 Anthicus S i badstrand o i parken Hangö 22.4. 1945

[ei sivunumeroa]

201 Saprinus Saarniala Kråkas Lappee 30.6. 1945
202 Anthicus Som 200 [S i badstrand o i parken] Hangö 22.4. 1945
203 Heterocerus Vitjamäki. Bäckens lerstrand Jno 21.7. 1945
204 Omalium Som 200 [S i badstrand o i parken] Hangö 22.4. 1945
205 Stenus Som 200 [S i badstrand o i parken] Hangö 22.4. 1945
206 Stenus Som 200 [S i badstrand o i parken] Hangö 22.4. 1945
207 Medon Som 200 [S i badstrand o i parken] Hangö 22.4. 1945
208 Epuraea Suomensalo SE-strand Jno 1.6. 1945
209 Agonum Som 208 [Suomensalo SE-strand] Jno 1.6. 1945
210 Mycetaea Som 187 [Suomensalo. V-stranden] Jno 9.10. 1945
211 Dinarda Nära Tapiola haltpunkt. I stubbe med myror Jno 13.5. 1945
212 Atheta arcana Det. Ha Lindberg Under tallbark nära järnvägsstationen Jno 20.5. 1945
213 Apion Honkalahti. Åsgropen vid brädgården. Under timjan Jno 28.7. 1945
214 Atheta Som 200 [S i badstrand o i parken] Hangö 22.4. 1945
215 Aleochara Pulp. Mesaplan. Kospillning Jno 17.6. 1945
216 Atheta Som 200 [S i badstrand o i parken] Hangö 22.4. 1945
217 Rhagium Under tallbark i badparken Hangö 22.4. 1945
218 Sacium Suomensalo SE-strand Jno 31.5. 1945
219 Rhagium Under tallbark vid vägen Lappvik st. - Skogby Tenala 22.4. 1945
220 Stichoglossa corticina Det. Ha. Lindberg Nära Tapiola haltpunkt. Under bark Jno 13.5. 1945

XML file: 

User login

Languages