n33-075.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
21 Corymbites Stationsområdet. På buske Rukimäki[?] 3.6 [19]48
22 Apion Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen Jno 14.4 [19]48
23 Colymbetes Ailigas vid Utsjoki Kallkären[?] till Vilgaveadje[?] Utsjoki 16.6 [19]48
24 Mycetoporus Som 22 Jno 10.4 [19]48
25 Mycetoporus Som 22 Jno 10.4 [19]48
26 Mannerheimia Karnjarga S. vid bäck Utsjoki 17.6 [19]48
27 Helophorus Rovasuvanto [Rovisuvanto?]-Paltto, Vattensamling på strandäng Utsjoki 8.6 [19]48
28 Magdalis Päihänniemi I strand efter E-vind Taipalsaari 1.6 [19]48
29 Mycetoporus Som 22 Jno 10.4 [19]48
30 Sphaerites Kivimäki. I svamp i granskog Jno 4.9 [19]48
31 Mycetoporus Som 22 Jno 10.4 [19]48
32 Longitarsus Pulp I nedfallet vildvinlöv Jno 17.10 [19]48
33 Helophorus Utsjoki 8.6 [19]48
34 Aphodius Outakoski Pihtiojansuu Kospillning Utsjoki 10.6 [19]48
35 Glischrochilus Rovasuvanto [Rovisuvanto?]. Paltto Utsjoki 9.6 [19]48
36 Ochtebium Som 22 Jno 14.4 [19]48
37 Cryptophagus Kyrkbyn Ivalo 6.6 [19]48
38 Panagaeus Som 22 Jno 14.4 [19]48
39 Ceuthorhynchus [Ceutorynchus] Kyrkbyn Jno 9.5 [19]48
40 Otiorrhynchus Karnjarga. Under sten i stranden Utsjoki 17.6 [19]48

[ei sivunumeroa]
41 Tachyporus Som 22 Jno 14.4 [19]48
42 Lathrobium Som 22 Jno 14.4 [19]48
43 Phytobius Som 22 Jno 14.4 [19]48
44 Agabus Rovasuvanto [Rovisuvanto?]. bäck mynning Utsjoki 10.6 [19]48
45 Euaesthetus[?] Som 22 Jno 14.4 [19]48
46 Dorytomus Utsjoki 9.6 [19]48
47 Atheta S. i skog vid Alapappila bäcken nedanom landsvägen Jno 10.10 [19]48
48 Ilybius Kuikkaan lampi Gungfly Jno 4.9 [19]48
49 Lepyrus Karnjarga. Under sten i stranden Utsjoki 17.6 [19]48
50 Otiorrhynchus Outakoski Rovasuvanto [Rovisuvanto?]. Paltto I stranden Utsjoki 8.6 [19]48
51 Helophorus Som 22 Jno 14.4 [19]48
52 Helmis[?] Leppälä å c. 3 km nedanom Jokela I mossa på sten i [tunnistamaton sana] fåran Jno 11.9 [19]48
53 Bryoporus Rovasuvanto [Rovisuvanto?] Paltto. S. i strandskogen Utsjoki 9.6 [19]48
54 Apion Som 22 Jno 14.4 [19]48
55 Hydroporus Vittakurem[?] vaarat Vattenpöl, Reg. alp. Ivalo 6.6 [19]48
56 Coccinella Rovasuvanto [Rovisuvanto?] Utsjoki 8.6 [19]48
57 Oxypoda S. vid lador mellan kyrkan o. Vitjamäki Jno 5.12 [19]48
58 Otiorrhynchus Pulp. S. nedfallet vildvinlöv Jno 17.10 [19]48
59 Pterostichus Karnjarga. Under sten Utsjoki 15.6 [19]48
60 Chaleoides[?] Suomensalo. Drivgods i stranden Jno 1.6 [19]48

XML file: 

User login

Languages