n33-076.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

61 Oxypoda S. vid lada o. löv i Munksnäs Helsingfors 21.11 [19]48
62 Magdalis Pulp. [tunnistamaton sana] fönstret Jno 25.5 [19]48
63 Megarthrus Som 61 Helsingfors 21.11 [19]48
64 Clambus Som 61 Helsingfors 21.11 [19]48
65 Hylastes Stationsområdet. På stockupplag Riihimäki 3.6 [19]48
66 Aphodius Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen Jno 14.4 [19]48
67 Aphodius Pulp. Lampryssja på verandan Jno 2.8 [19]48
68 Eudectus Karnjarga. S vid bäck Utsjoki 13.6 [19]48
69 Bembidion Kamjarga. Under sten i stranden Utsjoki 15.6 [19]48
70 Staphylinus Som 66 Jno 14.4 [19]48
71 Gyrinus Sjöarna mellan Sjeidinjunni o Paddusvaara Utsjoki 11.6 [19]48
72 Haltica Som 66 Jno 14.4 [19]48
73 Melasoma Kyrkbyn. På vide Ivalo 5.6 [19]48
74 Gyrinus Som 71 Utsjoki 11.6 [19]48
75 Glischrochilus Som 65 Riihimäki 3.6 [19]48
76 Rhopalodontus [Ropalodontus] Jokela Trädsvamp på björk Jno 11.9 [19]48
77 Hydroporus Virtakurunsoarat Vattenpöl. Re. alp. Ivalo 6.6 [19]48
78 Monochamus Kiukas. På granstock Jno 10.7 [19]48
79 Quedius Pikkojansuu[?] Strandskogen Utsjoki 14.6 [19]48
80 Graphoderus Pätiläs lammet Jno 6.5 [19]48

[ei sivunumeroa]

81 Gaurotes Kiukas. Spiraea i ängskant Jno 10.7 [19]48
82 Acilius Som 80 Jno 6.5 [19]48
83 Quedius Yläpappila. stam av död björk Jno 10.7 [19]48
84 Stenus Som 80 Jno 6.5 [19]48
85 Stenus Som 80 Jno 6.5 [19]48
86 Helophorus Kyrkbyn. Vattensamling nedanför nya apteket Ivalo 6.6 [19]48
87 Platystethus Pulp. Drivgods i stranden Jno 9.5 [19]48
88 Bembidion Rovasuvanto. Paltto I stranden Utsjoki 8.6 [19]48
89 Boreaphilus Ailigas vid Utsjoki. S bland tuvor i kärr Reg. alp. Utsjoki 16.6 [19]48
90 Bembidion Som 88 Utsjoki 8.6 [19]48
91 Ellescus Som 87 Jno 9.5 [19]48
92 Calathus Kyrkbyn Ivalo 6.6 [19]48
93 Deronectes Outakoski. Pihtiojansuu I älven Utsjoki 12.6 [19]48
94 Bembidion Kamjarga. Under sten i stranden Utsjoki 15.6 [19]48
95 Corticaria Som 61 Helsingfors 21.11 [19]48
96 Deronectes Som 93 Utsjoki 12.6 [19]48
97 Bembidion Pihtiojansuu Sandudden Utsjoki 12.6 [19]48
98 Bledius Pihtiojansuu Sandudden Utsjoki 12.6 [19]48
99 Stenus Kamjarga. Utsjoki 15.6 [19]48
100 Pogonocherus Som 87 Jno 9.5 [19]48

XML file: 

User login

Languages