n33-084.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

ei sivunumeroa

381 Agabus Ailigas vid Utsjoki I trän[?] Utsjoki 16.6 1948
382 Agabus Rovasuvanto Bäckmynning Utsjoki 10.6 1948
383 Otiorrhynchus som 382 [Rovasuvanto Bäckmynning] Utsjoki 10.6 1948
384 Otiorrhynchus Rovasuvanto - Paltto: Utsjoki 8.6 1948
385 Phytodecta Ailigas vid Utsjoki Utsjoki 16.6 1948
1948
ei sivunumeroa

1 Xantholinus Pulp På mesaplan Jno 6.4 1949
2 Atheta Kom. Läkarbostaden Jno 13.8 1949
3 Mycetaea Pulp S. i ladugården o. svinstia Jno 30.10 1949
4 Hypophloeus Tronsböle Under granbark vid Vinbergs träsk Tenala 16.4 1949
5 Euplectus M.S S. i granskogen Jno 30.10 1949
6 Panogaeus [Pangaeus] Lemström näset Havstrand Jomala 22.6 1949
7 Agabus Lemström näsets V-strand i vattenpölar Jomala 20.6 1949
8 Monotoma Honkalahti Under möglande hö på äng nära Nuoriso-Opisto Jno 4.9 1949
9 Crypturgus som 4 Tronsböle Under granbark vid Vinbergs träsk Tenala 17.4 1949
10 Hydraena Strömstället i Leppälä å bakom Jokela. I Fontinalis Jno 7.8 1949
11 Lathrobium Pulp S. i trädgården Jno 24.4 1949
12 Stenus S. vid lador vid vägen Anola - Vesikkola Jno 13.11 1949
13 Enochrus Karoasak.[?] Mh på vattensjuk äng Taipalsaari 31.7 1949
14 Cerylon Kattelussaari E. om Ketvele by. S. i skog, vid lada, myrbo, bark m m Taipalsaari 6.11 1949
15 Hydroporus Vitjamäki Vattenpöl vid bäcken. Riklig vegetation Jno 21.8 1949
16 Rhizophagus Suomensalo Drivgods efter S-vind Jno 17.5 1949
17 Xylodromus som 3 [Pulp S. i ladugården o. svinstia] Jno 30.10 1949
18 Dagoces[?] Haukilahti Gungflyet i träsket vid tegelbruket Jno 8.5 1949
19 Carcinops Kätkytsaari Drivgods efter S-vind Jno 17.5 1949
20 Aleochara Pulp S. ruttn. Ogräshögar i trädgården Jno 20.9 1949

XML file: 

User login

Languages