n33-085.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

21 Helmis Vitjamäki I bäcken Jno 3.9 1949
22 Atomaria atricapilla Det. Ha Lindberg 1949 Honkalahti Under mögl. hö på äng vid Nuoriso-Opisto Jno 4.9 1949
23 Mycetaea Pulp S. i ladugården o. svinstian Jno 30.10 1949
24 Tachinus Suomensalo Drivgods efter E-vind Jno 21.5 1949
25 Mycetaea som 23 [Pulp S. i ladugården o. svinstian] Jno 30.10 1949
26 Atheta scapularis som 24 [Suomensalo Drivgods efter E-vind] Jno 21.5 1949
27 Mycetophagus Honkalahti. Punnanlahti Trädsvamp på lönn [rönn?] Jno 4.9 1949
28 Byrrhus som 24 [Suomensalo Drivgods efter E-vind] Jno 21.5 1949
29 Mycetophagus som 27 [Honkalahti. Punnanlahti Trädsvamp på lönn [rönn?] Jno 4.9 1949
30 Leptacinus Honklahti Under mögl. hö på äng Jno 8.9 1949
31 Limnius Strömställe i Leppälä å bakom Jokela S. I Fontinalis Jno 7.8 1949
32 Morychus Kätkytsaari Drivgods efter S-vind Jno 4.6 1949
33 Geodromichus M.S Vassdriva i lillviken Jno 3.7 1949
34 Polydrosus Muukonsaaris N-ända Mh i småskog av lind, hassel, asp, björk Jno 24.7 1949
35 Atheta Kom.läkarbostaden S. växtavfall i trädgården Jno 13.8 1949
36 Melasoma som 32 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 4.6 1949
37 Coelambus Vikbottnet V om Lemströms näset (saltvatten) Jomala 15.6 1949
38 Phaedon som 32 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 4.6 1949
39 Trachodes Muukonsaari S. i hasselskogen Jno 16.10 1949
40 Dryops som 32 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 4.6 1949

[ei sivunumeroa]

41 Ptiliolum som 22 [Honkalahti Under mögl. hö på äng vid Nuoriso-Opisto] Jno 4.9 1949
42 Dasytes som 32 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 4.6 1949
43 Bryoporus som 32 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 4.6 1949
44 Stephanopachys som 32 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 4.6 1949
45 Eucinetus Pulp S. växtavfall vid mesaplan Jno 28.8 1949
46 Elater som 32 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 4.6 1949
47 Corymbites som 32 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 4.6 1949
48 Bryoporus som 32 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 4.6 1949
49 Hydraena Vitjamäki Vattenpöl vid bäcken Riklig vegetation Jno 22.8 1949
50 Aleochara som 32 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 5.6 1949
51 Leptacinus som 22 [Honkalahti Under mögl. hö på äng vid Nuoriso-Opisto] Jno 4.9 1949
52 Colon som 32 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 5.6 1949
53 Lampyris som 32 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 5.6 1949
54 Mycetoporus som 32 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 5.6 1949
55 Ernobius S. vid lador vid vägen Anola - Vesikkola Jno 13.11 1949
56 Cercyon Knutsboda Kospillning Lemland 23.6 1949
57 Triplax M.S. S. i granskogen Jno 30.10 1949
58 Salpingus Stationsområdet Asppropsupplag (barken på) Jno 28.7 1949
59 Dissoleucas M.S. Drivgods efter SE vind Jno 5.6 1949
60 Salpingus som 58 [Stationsområdet Asppropsupplag (barken på)] Jno 28.7 1949

XML file: 

User login

Languages