n33-086.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

61 Elater M.S. Drivgods efter SE-vind Jno 5.6 1949
62 Philanthus som 61 [M.S. Drivgods efter SE-vind] Jno 5.6 1949
63 Salpingus Stationsområdet Asppropsupplag (barken på) Jno 28.7 1949
64 Cryptopleurum Pulp S. ruttn. Ogräshögar i trädgården Jno 20.9 1949
65 Aleochara Pulp S. ruttn. potatisblast i trädgården Jno 4.8 1949
66 Agabus Vitjamäki Bäcken Jno 21.8 1949
67 Ptiliolum Honkalahti Under ruttn. hö på ängarna vid Nuoriso-Opisto Jno 4.9 1949
68 Sitona Lemböle Mh i ängkant Lemland 18.6 1949
69 Chilocorus Bak Pöykiäs såg, Mh från buska o örter Jno 6.6 1949
70 Sphaeridium som 64 [Pulp S. ruttn. Ogräshögar i trädgården] Jno 20.9 1949
71 Limnius Strömstället i Leppälä å bakom Jokela I Fontinalis Jno 7.8 1949
72 Leptacinus som 64 [Pulp S. ruttn. Ogräshögar i trädgården] Jno 20.9 1949
73 Hydroporus Vitjamäki Vattenpöl vid bäcken. Riklig vegetation Jno 21.8 1949
74 Triplax Honkalahti. Punnanlahti Trädsvamp på rönn Jno 4.9 1949
75 Elater Kätkytsaari Drivgods efter S-vind Jno 7.6 1949
76 Ptinus Pulp S. i svinstian o. i trädgården Jno 30.10 1949
77 Acrotriches som 67 [Honkalahti Under ruttn. hö på ängarna vid Nuoriso-Opisto] Jno 20.10 1949
78 Dinarda som 75 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 7.6 1949
79 Acrotriches som 67 [Honkalahti Under ruttn. hö på ängarna vid Nuoriso-Opisto] Jno 20.10 1949
80 Anterophagus som 75 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 7.6 1949

[ei sivunumeroa]

81 Notiophilus Knutsboda S. under gran Lemland 23.6 1949
82 Quedius som 67 [Honkalahti Under ruttn. hö på ängarna vid Nuoriso-Opisto] Jno 20.10 1949
83 Carabus Jokela I fuktig mossrik blandskog Jno 7.8 1949
84 Hybius Lemström näset Utfallsdike Jomala 15.6 1949
85 Atheta canescens Det. Linnavuori1951 som 67 [Honkalahti Under ruttn. hö på ängarna vid Nuoriso-Opisto] Jno 4.9 1949
86 Geodronicus som 75 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 7.6 1949
87 Lathrobium M.S. Vassdriva i lillviken Jno 3.7 1949
88 Bryoporus M.S. S. i granskogen Jno 30.10 1949
89 Agonum som 75 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 7.6 1949
90 Ceuthorrhynchus som 75 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 7.6 1949
91 Polygraphus som 75 [Kätkytsaari Drivgods efter S-vind] Jno 7.6 1949
92 Dryops som 87 [M.S: Vassdriva i lillviken] Jno 3.7 1949
93 Brychius som 71 [Strömstället i Leppälä å bakom Jokela I Fontinalis] Jno 7.8 1949
94 Hybius Suomensalo. Avolampi I holmens strand Jno 8.6 1949
95 Brychius som 71 [Strömstället i Leppälä å bakom Jokela I Fontinalis] Jno 7.8 1949
96 Hydroporus Hyvällelä vid gränsen mot Lappee Kärr Jno 9.6 1949
97 Brychius som 71 [Strömstället i Leppälä å bakom Jokela I Fontinalis] Jno 7.8 1949
98 Salpingus som 63 [Stationsområdet Asppropsupplag (barken på)] Jno 28.7 1949
99 Mycetophagus som 74 [Honkalahti. Punnanlahti Trädsvamp på rönn] Jno 4.9 1949
100 Salpingus som 63 [Stationsområdet Asppropsupplag (barken på)] Jno 28.7 1949

XML file: 

User login

Languages