n33-088.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

141 Rhantus Vikbottnen N om Lemström näset Avfallsdike Jomala 15.6. [19]49
142 Aphodius Lemström näset V-havsstranden Jomala 26.6. [19]49
143 Sphaeridium Lemström näsets V-havsstrand Hästspillning Jomala 26.6. [19]49
144 Limnius Strömstället i Leppälä å bakom Jokela I Fantinalis Jno 7.8. [19]49
145 Aphodius som 143 [Lemström näsets V-havsstrand] [Hästspillning] Jomala 26.6. [19]49
146 Aphodius som 143 [Lemström näsets V-havsstrand] [Hästspillning] Jomala 26.6. [19]49
147 Laccobius som 142 [Lemström näsets V-havsstrand] Jomala 15.6. [19]49
148 Noterus som 142 [Lemström näsets V-havsstrand] Jomala 20.6. [19]49
149 Aphodius som 143 [Lemström näsets V-havsstrand] [Hästspillning] Jomala 26.6. [19]49
150 Aphodius som 143 [Lemström näsets V-havsstrand] [Hästspillning] Jomala 26.6. [19]49
151 Aphodius som 143 [Lemström näsets V-havsstrand] [Hästspillning] Jomala 26.6. [19]49
152 Cercyon som 143 [Lemström näsets V-havsstrand] [Hästspillning] Jomala 26.6. [19]49
153 Mycetophagus Hankalahti Pannanlahti Trädsvamp på rönn Jno 4.9. [19]49
154 Philhydrus Vikbottnet V om Lemström näset Saltvatten Jomala 26.6. [19]49
155 Mycetophagus som 153 [Hankalahti Pannanlahti] [Trädsvamp på rönn] Jno 4.9. [19]49
156 Helephorus Vikbottnet V om Lemström näset Utfallsdike Jomala 20.6. [19]49
157 Monotoma Hankalahti Under mögl[ande] hö på äng nära Nuoriso Opinto Jno 4.9. [19]49
158 Oodes Strandgungfly med vass i träsket E om Storträsket Finström 22.6. [19]49
159 Oxytelus Pulp. S. ruttn.[ande] ogräshögar i trädgården Jno 25.8. [19]49
160 Leptocereus Kom. Läkarbostaden S. växtavfall i trädgården Jno 13.8. [19]49

[ei sivunumeroa]

161 Acrotrichis som 157 [Hankalahti] [Under mögl[ande] hö på äng nära Nuoriso Opinto] Jno 20.10. [19]49
162 Cychramus Karvasalo På blomma i skogsglänta Taipalsaari 31.7. [19]49
163 Aphodius Knutsboda Kospillning Lemland 23.6 [19]49
164 Thryogenes Knutsboda Havsstrand Lemland 23.6 [19]49
165 Acrotrichis som 157 [Hankalahti] [Under mögl[ande] hö på äng nära Nuoriso Opinto] Jno 20.10. [19]49
166 Aphodius som 163 [Knutsboda] [Kospillning] Lemland 23.6 [19]49
167 Ilybius Finström 22.6. [19]49
168 Phytonomus Finström 22.6. [19]49
169 Enodius Vattenpöl i stranden av träsket E om Storträsket Finström 22.6. [19]49
170 Sphaeridium som 163 [Knutsboda] [Kospillning] Lemland 23.6 [19]49
171 Sinodendron Lemström näset i skog Jomala 26.6. [19]49
172 Hister som 157 [Hankalahti] [Under mögl[ande] hö på äng nära Nuoriso Opinto] Jno 4.9. [19]49
173 Hygrotus Dike i träskstranden E om Storträsket Finström 22.6. [19]49
174 Coenorrhinus Vikdalen V om Lemström näset Mh i ängskant Jomala 20.6. [19]49
175 Hydoporus [Hydroporus] som 173 [Dike i träskstranden E om Storträsket] Finström 22.6. [19]49
176 Geotrupes som 163 [Knutsboda] [Kospillning] Lemland 23.6 [19]49
177 Aphodius Lemström näset Kospillning Jomala 16.6 [19]49
178 Hydraena Vitjamäki Vattenpöl vid bäcken. Jno 21.8. [19]49
179 Hydroporus som 173 [Dike i träskstranden E om Storträsket] Finström 22.6. [19]49
180 Hydroporus som 173 [Dike i träskstranden E om Storträsket] Finström 22.6. [19]49

XML file: 

User login

Languages