n3-107.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
214-215

[s] 214

1900 J. Sahlb.

Insekter, samlade sommarn 1900, beteknade genom blåa nummerlappar med ett bläcktstreck ofvanför nummern Coleoptera

201-205 Karislojo Kukkasniemi början af Juli
206-211 Karislojo Karkkali d. 1 juli
212-213 Karislojo Kukkasniemi d. 12 Juli
214-220 Karislojo Kukkasniemi medlet af Juli
221-235 Karislojo (Karkkali) medlet af Juli
236-245 Karislojo Kukkasniemi slutet af Juli
246-269 Karislojo Makkarjoki bäckdalen d. 27 Juli (247-260 i hästspillning)
270-277 Karislojo Karkkali i början af augusti
278-280 Karislojo Kukkasniemi i början af augusti (279 i svinstian)
281 Karislojo Pickola i början af augusti
282-287 Karislojo Pipola ekskog d. 4 aug.
288-292 Karislojo Kakkarlampi d. 4 aug.
293-307 Karislojo Karkkali d. 6 aug. (294-297 in stercore hominis litt. arenos., 299-304 sub cortice Betula)
308-340 Sammatti d. 8 aug. (304-313 vid Mustalampi
341-373 Karislojo Kukkasniemi medlet af aug.
374-390 Karislojo Karkkali medlet af aug.
391-399 Karislojo Kukkasniemi medlet af aug.
400-424 Karislojo Haapajärvi medlet af aug.
425-425 Karislojo Kukkasniemi omkr. 20de aug.

[s] 215

Coleoptera J. Sahlberg 1900

426-467 Sammatti d. 22 Aug. (426-457 Mustalampi 441 & 458-467 Lohilampi)
468-491 Karislojo, Makkarjoki trakten (468-479 under bark af gran med T. typographus, 483-489 under bark och i svamp på Alnus glutinus
492-493 Karislojo Haapajärvi medlet af aug.
494-512 Karislojo i september
513-514 Karislojo

Hemiptera
500-503 Karislojo d. 10-13 Juli
504-517 Karislojo Juli- 4 aug.
518-529 Sammatti d. 8 Aug.
530-539 Sammatti d. 22 Aug. (531 i Lohilampi kärrodling)
540 Karislojo i september

Öfriga ordningar
801 Karislojo på tall d. 11 Juli
80

User login

Languages