n3-108.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
216-217

[s] 216

år 1901. J. Sahlberg

Entomologiska anteckningar för sommaren 1901
(Brandgula nummerlappar med ett rödt sträck under numrorna)

Coleoptera börjande med No 1
1-3 Karislojo Kukkasniemi i slutet af juni (2 i en Agaricus som växte i trädgården under ett äppelträd 25/VI)
4-5 Karislojo Kukkasniemi den 26 juni
6-36 Karislojo Haapajärvi trakten den 27 juni (15-17 tillsammans med Formica congerens under barken af en gammal granstubbe, 22-27 i gransvampar)
37-50 Karislojo Karkkali den 5 juli (39-42 under bark af asp, 43-44 med Formica rufa
Hangöexkursionerna i skild låda
43-82 Hangö udd Tvärminne d. 8 juli (53-59 i hästspillning, 61-63 under bark af fura, 73-74 likaså.
83-110 Hangö udd Tvärminne d. 9 juli (97 i halfsalt vatten på en flack strand, 99-103 under Fucus.)
111-128 Hangö udd Täktom den 9 juli
129-194 Hangö udd Täktom d. 10 juli (130-141 i reliktvatten på östra stranden, 142-152 under Fucus, 153-157 i fogelkadaver på sandstranden, 181-194 i hästspillning.)
195-227 Hangö udd Täktom den 11 juli (203-207 i grunda hafsvikar på östra stranden, 212-213 under Fucus)

[s] 217

Coleoptera J. Sahlberg 1901

229-248 Hangö sållade från gammal fucus nära Täktom by d. 11 juli
249-266 Hangö nära staden d. 12 juli (249 och 264 på och under Tymus, 251-261 under Fucus och Zostera)
267-275 Pojo Fiskars d. 12 juli
———
276-292 Karislojo Kukkasniemi d. 14-20 juli
293-299 Karislojo vid sjöstranden 23 juli
300 Karislojo Kukkasniemi d. 24
301-326 Sammatti d. 27 juli (319-323 under granbark, 324 vid Mustalampi)
327-356 Sammatti d. 29 juli ( 341 i ett hummelbo)
357 Karislojo från puppa tagen vid Haapajärvi
358-360 Sammatti juli vid en lada å Junninsuo kärr
361-371 Karislojo Karkkali d. 8 aug. (369-370 i murken björkstam)
372-377 Karislojo Karkkali d. 8 aug.
378-399 Sammatti d. 17 aug.
400-403 Karislojo Kukkasniemi (400 i brunnen 28 aug.)
404-427 Karislojo d. 20 aug. i hästspillning utom 416 som togs flygande vid komposthög.
428-444 Karislojo sept.
941-943 Karislojo under bark af gran d. 2 sept.
944-949 Karislojo i Pipola ekskog d. 10 sept.

XML file: 

User login

Languages