n3-111.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
222-223

[s] 222

Lepidoptera samlade sommaren 1900 i östra Sibirien af Odenvall

No 142-144 Utochkina 25 /6
145-148 Utochkina 20 /6
149 Utochkina 26 /6
150-159 Ardusovsk 1 /7
160-170 Utochkina 20 /6
171-187 V. Udukunsk 12 /7

[s] 223

Entomologiska anteckningar från sommaren 1902 af johan Sahlberg
(Rosenröda lappar med ett svart streck)

Coleoptera
1-47 Hollola Tiirismaatrakten d. 30 Maj 1902 (1-3 i Tiirislampi, 25-28 i bland nedfallen granbark, 5-10, 35-42 i stercore urogalli.)
48-61 Korpilahti d. 2 Juni (50-61 under mossan i en dalgång med sumpigt grankärr)
62-64 Korpilahti d. 3 Juni under bark af asp på vägen t. Niinimäki
65-66 Korpilahti d. 3 Juni in stercore Tetraonis bonasiae
67-85 Jämsä Niinimäenkorpi (73-74 med Formica rufa 78-79 under bark af björk i brun svamp)
86-142 Jämsä Niinimäki ödemark d. 4 Juni mest under bark på gran (95-106 under mossa och löf på mycket sank lokal, 117 och 121 ilkaså.
143 Jämsä d. 5 Juni samt 1 ex al 121
144 Korpilahti
146-171 Korpilahti Kuusanmäki-trakten den 6 Juni (146-148 in stercore Tetraonis bonasiae, 157 under bark af gran 166 och 167 i Polyporus foment på björk 169 i en liten hvit svamp under bark af en torr granstubbe)
172-178 Kymmene elf inom Elimäki socken den 9 Juni
179-183 Kymmene elf inom Iitis socken den 9 Juni

User login

Languages