n3-112.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
224-225

[s]224
J. Sahlberg Coleoptera 1902
184-188 St. André d. 10 Juni
189-213 Imatra d. 11 Juni mest under fallna löf, (195 under stenar vid forsen)
214-235 Valkjärvi utefter Vuoksen sandiga strand d. 12 Juni (219-224 i vatten vid Pasuri d 11, 231 & 234 på hägg.)
236 Sakkola sandig strand af Wuoksen d. 12 Juni
237-257 Sakkola vid Ristiniemi mest på den flacka leriga stranden af Vuoksen d. 12 Juni
258-351 Sakkola Sikosaari d. 13 Juni (295-298 under bark af en björkstubbe bland "maskmjöl" af Pyrochroa coccinea med talrika puppor och larver, 323 och 328 i torra bruna svampar på al, 305-308 och 314-322 under en gammal höstack p. fuktig strand
352-369 Pyhäjärvi, Tuobila d. 14 Juni
370-442 Pyhäjärvi d. 16 Juni (i vatten vid Tuobila & p. sandig strand nära Prestgården, 418, 424, 425, 428, 434, allm. p. torra alar)
443-460 Pyhäjärvi d. 17 Juni (445 och flera andra under albark)
461-495 Räisälä d. 19 Juni (482, 486-489 och 491 på ask i Puriseva skog)
496-500 601-632 Räisälä d. 20 Juni (499, 500, 601-608 i hästspillning 618, 619, 622,623, 631 å en bränd backe, under bark af [?:sana], brända granar och Tallar
633-665 Parikkala d. 23 Juni (647-650 och 653-664 under bark af Pinus sylvestris nära Likolampi, 634-636 i & vid Argusjärvi, 637 i Kasurilampi talrik på ett m. litet område bland Isoëter på grundt vatten och sand botten.)

[s] 225
1902 Coleoptera J. Sahlberg
666-687 Punkaharju d. 25 Juni
688 Nyslott på tornet av biskopsvatikanen d. 25 Juni
689-700 Parikkala Tetrisuo d. 26 Juni
701-764 Parikkala d. 27 Juni (704-718: Siikalahti bland Carex vesicaria och Hypnus fluitans på lerbotten, 740, 744 under bark af Alnus incana 756 u. bark af Pinus sylvestris, 740 sågs åfven[äfven] på rönn.
765-788 Parikkala d. 28 Juni (765-778 och 780-781 Siikalahti, 779, 783-786 under bark af Sorbus aucuparia.)
789-793 Jaakkima d. 30 Juni (789 i Likolammi, de öfriga i små vatten i samma trakt.
794-837 Jaakkima d. 1 Juli (798 i Ladoga vid Kariniemi 804 äfven i Ladoga 810 under löf i klyftor vid en liten bäck i lummig skog nära Lahdenpohja, 829 på Naumburgia thyosiflora [thyrsiflora] v. Ladoga strand.)
838 Jaakkima d. 2 Juli på asp vid prestgården
839-881 Jaakkima d. 3 Juli (847 och 852 i Särkijärvi 842 och 844 i Luotjärvi, 840 i bottnet af en kitteldal på momark mellan Meriä och Särkijärvi, öfriga Dytiscider jämte de flesta i pennan förvarade i grundt med Hypnum fluitans och Carex bevuxet vatten vid vägskilnaden till [?:kirjain]roses torp.)

XML file: 

User login

Languages