n3-113.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
226-227

[s] 226

J. Sahlberg Coleoptera 1902

882-1004 Kirjavalaks d. 4-5 Juli (882, 894-902, 904-907, 938-942 sållade under löf af Acer platanoides m.m. i lummiga lundar, 904, 908-927 i hästspillning)
1005 Parikkala Kasurilampi
1006-1010 Karislojo Kukkasniemi d. 16-21 Juli
1011-1055 Sammatti d. 22 Juli (1011-1018 i och vid Mustalampi; 1019-1040 under bark af Pinus sylvestris, däraf 1027-1032 på en nyligen kullblåst tall tillsammans med Xyloterus lineatus, Hylastes palliatus o.s.v; 1042-1043 i svampar, korta bruna utefter björkstam, 1042-1051 under löf och granbarr i mörk skog)
1056-1066 Karislojo Kukkasniemi d. 23 Juli
1067-1080 Karislojo d. 2 aug. under fuktiga löf och mossa vid stranden af Lojo sjö å Kukkasniemi strand område
1081-1082 Karislojo Kukkasniemi början af Augusti (1081 på Pyrus malus)
1083 Sammatti d. 9 Augusti
1084 Karislojo d. 9 Augusti
1085-1104 Karislojo d. 8 Augusti vid Lojo sjö
1105 Kisko d. 12 Augusti i ett skogsträsk nära Lönnhammar
1106-1111 Karislojo d. 12 Aug. bakom Särkijärvi
1112-1116 Sammatti Kiikkala d. 18 Aug.
1117-1124 Karislojo d. 21 Aug. under bark af tall
1125-1128 Karislojo d. 22 i mögelsvampar i Kukkasniemi källare
1129-1141 Karislojo Karkkali d. 23 Aug. (1137 på nyskalad växande asp)

[s] 227

1902. Coleoptera J. Sahlberg

1142-1148 Karislojo d. 26 Aug. Immola trakten under granbark
1149-1174 Karislojo i början af September
1175-1177 Karislojo Kukkasniemi d. 9 Sept.
1179-1188 Karislojo Kukkasniemi d. 10 Sept. under bark af tall och gran
1189-1224 Ingå vid Fagervik d. 24 Sept. mest sållade på fuktigt ställe vid sjöstrand i Fagerviks park 1213, 1214 och 1206 med Formica på en myr
1225-1227 Ingå d. 24 Sept. nära Fagerviks station i bränd skog vid jernvägen
1228-1245 Pojo nära Fiskars d. 10 Okt.
1246=1225

XML file: 

User login

Languages