n3-121.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
240-241

[s] 240

Martin Weurlander inlemnade i maj 1904
Tricoptera från Tvärminnetrakten samt från Esbo.
blåa nummerlappar

1 Esbo 8/VI 03
2 Tvärminne 2/VII 03
3 Tvärminne 16/VI 03
4 Tvärminne 21/VI 03
5 Esbo 18/VII 02
6 Esbo 14/VIII 03
7 Esbo 26/IX 01
8 Esbo 8/VI 03
9 Esbo 4/VIII 02
10 Esbo /VIII 03
11 Esbo 8/VI 03
12 Tvärminne 1/VII 03
13 Esbo 23/VII 02
14 Tvärminne/Trollböle 29/VI 03
15 Esbo 23/VII 02
16 Esbo 23/VII 02
17 Esbo 7/VI 03
18 Esbo 3/VII 02
19 Esbo /VII 02
20 Tvärminne 2/VII 03
21 Tvärminne 17/VII 03
22 Tvärminne 11/VII 03
23 Ekenäs 8/VII 03 Prof. J.A.Palmén
24 Esbo 27/VII 03
25 Esbo 26/IX 01

[s] 241

Coleoptera J. Sahlberg sommarn [sivu revennyt]

gula nummerlappar med blyertz streck under

Coleoptera
1-6 H:fors. Malms station i Helsinge
7-36 Karislojo och Karis på på exkursion till Bastsjötrakten och Lönnhammar den 3 Juli (16, 19-23 i brända skogen bakom Bastsjö i Karis
37 Karislojo i källaren i början af Juli
38-71 Karislojo, Karkkali d. 13 juli
72-77 Karislojo, Kukkasniemi under ruttnande vegetabilier omkr. 20 juli
78-119 Karislojo omkring Säkijärvi d. 23 Juli, de flesta, T.ex. 82-109 under hörosk vid lada på sumpigmark invid träskstrand, 114 på Viciae crassa
120-174 Sammatti d. 25 juli (i björksvamp under barken nära Mustalampi togs 158)
175-196 Sammatti d. 28 Juli på kärr odling å Junninsuo och en sved backe vid densamma
197-199 Karislojo Kukkasniemi i Augusti
200-206 Karislojo Kukkasniemi d. 2 Sept.
207-209 Karislojo Särkijärvi trakten d. 3 Sept.
210-211 Karislojo Kukkasniemitrakten på sved nära Makkarjoki d. 3 Sept.
212-231 Sammatti invid Junninsuo d. 3 Sept.
232 och 275 Karislojo d. 14 Sept.
233-274 Korpilahti d. 21 Sept. (255 i skifsvampar växande högt upp på björkstubba

User login

Languages