n3-122.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
242-243

[s] 242 [sivun laita revennyt]

J. Sahlberg sommarn 1903

Hemiptera
401-405 I och vid brända skogen nära Bastsjö i Karis
406-408 Karislojo i början af Juli (407 på ek vid Karkkali)
409-411 Karislojo d. 23 Juli (409 på Arthemisia absinthium vid Särkijärvi
412-414 Sammatti den 25 Juli (412 på en svedjebacke invid Olophrum dalen

Alla ordningar utom Coleoptera & Hemiptera
601-606 början af Juli i Karislojo (604 på fönstret i uthus)
607-614 Karislojo d. 23 Juli
616-618 Sammatti d. 25 Juli på svedje backe invid Olophrum dalen (616 släpande 617-618 in i sina bon i sanden)

[s] 243

Sommarn 1904 J. Sahlberg
blåa nummerlappar med svart sträck ofvan

Coleoptera
1-7 Karislojo Kukkasniemi, början af Juli
8-36 Karislojo trakten af Kakkarainen 12 Juli
37-68 Karislojo Karkkali d. 15 juli (48-50, 53-57 och 67 under bark af tall)
69-71 Karislojo Kukkasniemi medlet af Juli
72-98 Sammatti d. 27 Juli (76-79, 85-88, 95 & 97 under bark af Pinus sylvestris
99-117 Karislojo Augusti
118-138 Karislojo d. 26 Augusti

Hemiptera
600-603 Karislojo Juli
604 Karislojo början af Augusti
605 Karislojo på Ribes grossularia i Kukkasniemi trädgård 23 Aug.

Andra Ordning 1904
900-902 Karislojo Juli-Augusti
903 Karislojo d. 30 Augusti

User login

Languages